Kto może i jak zostać coachem

jak zostać coachem

Praca coacha, mówiąc w najprostszy sposób, polega na pomaganiu ludziom w osiąganiu ich celów i rozwiązywaniu problemów. Taki specjalista wykorzystuje różne metody i techniki, aby pomóc swoim klientom zrozumieć ich własne myśli i emocje, a przede wszystkim; wypracować strategie osiągania życiowych planów. W ten sposób staje się swego rodzaju mentorem, doradcą czy nawet mistrzem, towarzyszącym swoim klientom w procesach gruntownych przemian.

Usługi tego typu staje się coraz bardziej popularne. Tysiące osób – zarówno dyrektorów wysokiego szczebla, jak i młodych ludzi, zaczynających swoją przygodę samodzielnego życia – korzystają z pomocy coacha, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Co więcej; są w stanie zapłacić bardzo atrakcyjne stawki, za pomoc prawdziwego specjalisty. W związku z tym wzrasta zainteresowanie również samą pracą coacha. Widzi się w niej szansę na spełnianie życiowe, rozwijanie pasji związanych z samorozwojem, pomoc ludziom, a wreszcie; atrakcyjne zarobki. Jak jednak wygląda ścieżka kariery coacha? Jak zacząć wykonywać ten zawód?

Czy coach musi mieć oficjalne wykształcenie?

Coach nie jest zawodem licencjonowanym, czyli takim, którego wykonywanie jest ściśle regulowane przez prawo. Odróżnia go to od adwokata, lekarza czy nawet, z pozoru zbliżonego zakresem obowiązków, psychologa. Aby świadczyć usługi coachingu, nie trzeba więc legitymować się dyplomem uczelni wyższej, ani żadnej innej szkoły. Istnieje wiele różnych organizacji, które oferują szkolenia i certyfikaty z tym związane, ale nie ma jednej standaryzowanej kwalifikacji ani wymogu licencji, aby pracować jako coach. Wszelkie zdobywane na takich kursach dokumenty, mają charakter nieobowiązkowy.

Kursy i szkolenie coachowskie

Brak konieczności oficjalnego poświadczenia swoich kwalifikacji nie zmienia tego, że bycie coachem wymaga ogromu bardzo specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Takie kompetencje są niezbędne do odpowiedniej pracy z klientami, a braki w tym zakresie zwykle ujawnią się bardzo szybko. To z kolei może skutkować lawinowym odpływem klientów, niezadowolonych z poziomu usług.

Dlatego też, poza bardzo ważnym kształceniem własnym, istnieje wiele kursów i szkoleń dla coachów, organizowanych przez różnego rodzaju organizacje. Dostarczają one coachom odpowiednich zdolności, takich jak techniki rozmowy, rozwiązywania problemów, planowania i motywowania. Pozwalają również na rozwijanie swoich kompetencji miękkich, na przykład empatii, zdolności słuchania, umiejętności zadawania pytań, czy wreszcie sposobów prowadzenia trudnych rozmów.

Wystawiany po zakończeniu cyklu szkoleń i wykładów certyfikat, to również duży atut w oczach klientów. Poświadczenie kompetencji przez renomowaną instytucję, zwiększa prestiż coacha i gwarantuje zainteresowanym jego usługami, że mają do czynienia z prawdziwym profesjonalistą.

Jakie predyspozycje powinien mieć coach?

W tego typu zawodzie dużą uwagę należy przywiązać również do indywidualnych cech osobowościowych i wrodzonych predyspozycji. Ważne jest, chociażby to, by coach miał dobre zdolności interpersonalne. Pomijając nawet kwestię tego, że trudno jest uczyć o czymś, czego samemu się nie potrafi, jest to konieczne do przyjemnej i skutecznej współpracy. Ważne jest również swego rodzaju „zacięcie nauczycielskie”; zdolność do jasnego, klarownego przekazywania swoich umiejętności i wiedzy. Z omawianą kwestią wiąże się również wiele pomniejszych zdolności: otwartość na nowe podejścia, zdolność do pracy w zespole, radzenie sobie z presją i terminami, dobra organizacja pracy i wysoka koncentracja. Te ostatnie mogą mieć szczególnie duże znaczenie przy pracy z klientami korporacyjnymi.

Coach – prawdziwy idealista

Wreszcie, warto wspomnieć o fundamentalnej, a często pomijanej kwestii. Coach musi być swego rodzaju idealistą: mieć silną wiarę w skuteczność wykorzystywanych metod i możliwość wydobycia potencjały z każdego człowieka. Cieszyć się sukcesami swoich podopiecznych i żyć w zgodzie z zasadami samorozwoju, które sam głosi.