Facylitacja – czym jest i jak ją wykorzystać

Facylitacja

Facylitacja to termin związany z procesem wszechstronnego wspierania organizacyjnego w zespołach składających się zarówno z mniejszej, jak i dość licznej grupy ludzi. Osoby te tworzą różnego rodzaju zespoły – np. pracownicze. Czym dokładnie jest ten mało znany termin? O tym w poniższym wpisie.

Cel – wykorzystanie potencjału grupy

Głównym założeniem pojęcia facylitacji jest maksymalne wykorzystanie możliwości, którymi dysponuje zespół osób. Istotą całego pojęcia jest wykorzystanie potencjału drzemiącego w każdej z osób tworzących dany zespół. Osobą odpowiedzialną za wykrycie i wykorzystanie w praktyce możliwości każdego członka takiej ekipy jest facylitator. On nadzoruje działania związane z uwolnieniem potencjału każdej z osób, zapewniając możliwie jak najbardziej efektywną współpracę i najlepszą atmosferę generującą wypracowanie najbardziej korzystnych rozwiązań. W odpowiedzialnie i mądrze prowadzonym biznesie współcześnie rola takiego facylitatora jest rolą niezwykle ważną.

Facylitacja – istota procesu

Facylitator jest osobą neutralną, a jego głównym zadaniem jest maksymalne zwiększenie efektywności grupy związane z realizacją określonych celów. Bardzo istotne pozostaje to, że taka osoba skutecznie wspiera cały zespół osób nie tylko w podejmowaniu decyzji czy przygotowaniu określonego planu działań. Odpowiada również, a może przede wszystkim za to, by bezbłędnie rozpoznać problem. Istotą facylitacji nie jest jednak coaching czy szeroko rozumiane doradztwo. Proces ten związany jest głównie ze skutecznym zarządzaniem danym projektem. Podstawowym, elementarnym zadaniem facylitatora jest taka pomoc grupie osób, aby członkowie zespołu sami znaleźli odpowiedzi na wszystkie aktywne pytania i umieli skutecznie poradzić sobie z konkretnymi wyzwaniami stojącymi przed nimi. Finałem skutecznej facylitacji ma być największa z możliwych efektywność oraz pełen sukces.

Rozważając istotę procesu facylitacji nie można zapomnieć i o tym, że jego istotą jest zmiana nastawienia, z którym członkowie danego zespołu będą podchodzić do tematu rozwiązywania problemów w ogólnym, bardzo szerokim znaczeniu tego procesu. Chodzi głównie o to, by pozbyć się tendencji do powszechnie panującego zniechęcenia do wdrażania innowacyjnych, bardzo nowoczesnych rozwiązań. Właściwym postępowaniem jest takie, w którym testuje się wiele rozwiązań aż do momentu, gdy znajdzie się opcję uznawaną za najskuteczniejszą. Nierzadko ta najskuteczniejsza związana jest właśnie z innowacyjnością. Facylitator swoją postawą i działaniami powinien dowodzić, że facylitacja polega na tym, że nie ma najmniejszego powodu do tego, by obawiać się tej nowoczesności.

Facylitacja społeczna – co to takiego?

Pojęcie facylitacji spolecznej związane jest z psychologią społeczną. To przekonanie generujące dwie postawy związane z obecnością innych osób i stresem związanym z możliwością bycia przez nie ocenionym. W związku z tym napięciem wystąpić mogą w zespole ludzi dwie reakcje. Pierwsza związana będzie ze zdecydowanie lepszym wykonaniem określonych zadań – w obawie przed zbyt niskim poziomem ocenienia efektów przeprowadzonych działań. Taka reakcja jest jak najbardziej właściwą w odpowiedzi na dobrze wdrożoną facylitację. Jest też reakcją określaną mianem pozytywnej. Zaobserwować można jednak i drugą, zupełnie odmienną postawę. Ta z kolei związana będzie z gorszym wykonaniem zadań zaliczanych do trudnych lub grupy takich, których członkowie zespołu dopiero się uczą. Postawa, o której mowa, utożsamiana jest z pojęciem hamowania społecznego. Dodatkowo opisana właśnie reakcja zaliczana będzie do grupy tych negatywnych.

Facylitacja – kiedy się na nią zdecydować?

O pomoc do facylitatora warto się zgłosić w wielu rozmaitych sytuacjach. Z pewnością jednak będzie to dobra decyzja w sytuacji, gdy w danym zespole zauważa się zastój ich członków w dążeniu do określonego celu. W takim przypadku przyczyna dotyczyć może potrzeby podniesienia nie tylko efektywności, ale i ogólnej wydajności pracy. Działania w tym obszarze zalecane są w szczególności wówczas, gdy dostrzega się wyraźnie zmniejszoną wielkość sprzedaży czy dużą liczbę niezadowolonych klientów, którzy finalnie rezygnują z korzystania z dotychczasowych usług.

Warto dodać, że facylitacja wiązać się będzie z organizacją spotkań zespołu osób odpowiedzialnych za dane zadania czy projekty. Jeśli w takim zespole występuje duża otwartość do prowadzenia rozmów – sam proces zakończy się dość szybko i efektywnie. Jeśli jest wręcz odwrotnie – potrzeba będzie znacznie więcej czasu, co przekłada się również na zwiększenie kosztów.