Czym jest akredytacja i czego dotyczy?

akredytacja co to

Zaufanie to podstawa wszelkich usług. Przecież nie chcemy współpracować z osobami, którym nie ufamy. To samo tyczy się instytucji. Szczególnie instytucji medycznych, bowiem powierzamy im swoje najcenniejsze dobro – własne życie. Poniższy artykuł wyjaśni, co to jest akredytacja i jak pomaga szpitalom.

Akredytacja – co to?

Każda instytucja czy przedsiębiorstwo lubi zapewniać o własnej jakości i w nią wierzyć. Z takimi zapewnieniami jest jednak pewien problem – pochodzą bezpośrednio od podmiotu zainteresowanego utrzymaniem własnej renomy. Co za tym idzie, nie każdy da im wiarę. Akredytacja rozwiązuje ten dylemat – jest bowiem wydawana przez zewnętrzną instytucję uprawnioną do badania i poświadczania jakości.

Akredytacja nie jest czymś danym na zawsze. Większość zewnętrznych certyfikatów ma charakter okresowy. Po wyznaczonym przez wystawców czasie traci ważność i nie może być dłużej używana do chwalenia się jakością. W ten sposób instytucje akredytacyjne motywują swoich klientów do stałej pracy nad poziomem swoich usług i standardów. Aby ponownie uzyskać akredytację, należy co najmniej utrzymać standardy z ostatniej kontroli. Natomiast wiele instytucji zwiększa wymogi do uzyskania swoich certyfikatów. Wynika to z progresu medycyny i zwiększonych oczekiwań klientów i pacjentów.

Jak uzyskać akredytację?

Wiemy już, co to jest akredytacja szpitala. Jednak na tym nie koniec naszych rozważań. Ważny jest także proces uzyskania akredytacji. Przede wszystkim należy znaleźć instytucję akredytującą i się do niej zgłosić. Dysponuje ona mierzalnymi kryteriami oceny jakości (lub jej braku) placówek systemu ochrony zdrowia. Po nawiązaniu współpracy pracownicy tejże instytucji przeprowadzą u swoich klientów audyt, którego owocem będzie szczegółowy raport dotyczący zaobserwowanych okoliczności. Najlepszej jakości raport nie poprzestanie bowiem na samych obserwacjach. Przedstawi także wszystkie przyczyny ewentualnych niedociągnięć wraz ze sposobami na ich eliminację. Co więcej, audytorzy mogą także asystować szpitalowi we wdrażaniu tego, co zalecili.

Jak ważne są akredytacje?

Szpitale nie prowadzą działań reklamowych i marketingowych w tradycyjnym znaczeniu tych terminów. Nie są one nastawione na zysk, a na leczenie ludzi i ratowanie ich życia. Nie są także instytucjami rynkowymi – w Polsce nie ma bowiem (na chwilę obecną) szpitali prywatnych. Niemniej renoma i wiarygodność są ważne dla tych instytucji. Brak dowodów jakości czy jej rzeczywisty brak sprawią, że Ministerstwo Zdrowia może ograniczyć finansowanie takiej placówki. Ponadto osoby decyzyjne w placówce z różnych powodów mogą nie być świadome mankamentów powierzonego im miejsca. Akredytacja szpitala pozwala im odkryć, co ewentualnie należy poprawić. W ten sposób zwiększeniu ulega bezpieczeństwo pacjentów. Jeśli są leczeni zgodnie ze standardami, ich życie i zdrowie nie będzie zagrożone.

Czy posiadanie akredytacji jest obowiązkowe?

Nie ma na chwilę obecną przepisu obligującego szpitale do posiadania akredytacji. Jedyne 1000 polskich szpitali uzyskało taki certyfikat. Nie wynika to wyłącznie z braków jakości w wielu polskich szpitalach, zwłaszcza w mniejszych miastach. Proces akredytacyjny trwa wiele lat, a zainteresowanych jest więcej, niż instytucje akredytacyjne są w stanie obsługiwać. Zatem brak akredytacji nie oznacza bynajmniej braku jakości. Być może dana placówka od lat się o niego stara i robi wszystko, co w jej mocy, by ją uzyskać.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia podaje, że średni czas akredytacji trwa około 3 lat, jest to jednak wartość średnia. Agenda Ministerstwa Zdrowia w ciągu 25 lat swojego istnienia i działania zdołała akredytować około 1000 placówek, a liczba ta prawdopodobnie się zwiększa. Co ważne, wiele szpitali poddaje się procesowi akredytacyjnemu wielokrotnie. Porażka podczas jednej kontroli powoduje dążenie do lepszego standardu z okazji następnej. Jednak następna, mimo poprawy, także nie musi skutkować uzyskaniem akredytacji szpitala. Wiedząc, akredytacja szpitala co to, warto pamiętać, że jest to proces ciągłej poprawy.