Coaching i mentoring – szkolenie

coaching i mentoring

Coaching i Mentoring to przede wszystkim doskonalenie umiejętności, ale także poszerzanie wiedzy pracownika będącego na niższym szczeblu, lub nie posiadającego danych kompetencji, poprzez wykorzystanie umiejętności, wiedzy oraz doświadczania pracownika już posiadającego wyższe kwalifikacje, oraz kompetencje, który będzie pełnić rolę coacha. Jest to nic innego jak dbanie oraz sprawdzanie i naprowadzanie pracownika, który może potrzebować dostosowanego do swoich potrzeb wsparcia.

Założenia coachingu i mentoringu

Głównymi założeniami mentoring-szkolenie jest zbudowanie relacji partnerskiej, a przede wszystkim poszerzanie i odkrywanie umiejętności pracownika. Poprzez wspólne wyznaczanie celów, robienie zadań, które do nich przybliżają, jest to możliwe do osiągnięcia. W przypadku tej relacji coach powinien być inspiracją i motywacją do działania pracownika. Pomaga uczniowi rozwijać siebie, wyznaczać nowe cele, poznawać swoje umiejętności, które mogą pozostawać w uśpieniu. Jednak jakie są benefity z udziału w szkolenie mentoring?

Benefity ze szkolenia coaching i mentoring

Niewątpliwą zaletą jest dawanie możliwości rozwoju nie tylko pracownikowi, który będzie się uczył, odkrywał swoje nowe umiejętności, rozwijał, ale jest to również możliwość dla samego coacha. Praca z jednostką, zobaczenie jak uczeń idzie do celu, co może osiągnąć, jak coach może zainspirować go do działania, to niewątpliwie nagrody uwieńczające cały proces. Coach sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nadaje się do tego? Korzyści płynącymi ze szkolenia to przede wszystkim nabycie umiejętności planowania, zwiększenie efektywności pracowników, tworzenie nowych ścieżek karier w swojej firmie, lub udoskonalenie już istniejących. Program szkolenia składa się przede wszystkim z zapoznania z zagadnieniami i rozróżniania ich a więc coaching i mentoring. Planowanie kariery, a także nauka systemu ocen pracowniczych. Udział pracownikaw mentoringu-szkoleniu jest zawsze cenny dla firmy.

Mentoring Szkolenie – zalety oraz program

Istotną kwestią, zanim przejdzie się do programu a następnie nauki, jest zapoznanie się ze słowem mentee. Jest to nic innego jak osoba poddawana mentoringowi. Jest mentor oraz mentee. Przede wszystkim uczestnicy kursu podniosą swoje kompetencje z zakresu komunikacji z innymi, poznają niezbędne narzędzia do pracy z mentee, jak wyznaczać cele i je realizować skutecznie, a także jak motywować innych do działania, oraz kierować konfliktami. Jets to niezwykle ważne, ponieważ istnieje przekonanie, że konflikty są zawsze złe, co nie jest prawdą. Prawidłowo poprowadzone spory w grupie mogą prowadzić do podsuwania innowacyjnych rozwiązań. Na szkolenie mentroing głównym zadaniem jest rozróżnienie mentoringu a coachingu i dogłębne zrozumienie definicji tego pierwszego. Nie zabraknie także ćwiczeń, które pozwalają na dostrzeżenie luki u naszego ucznia. Narzędziami jakimi posługuje się mentor, są przede wszystkim analiza SWOT, koło celów, techniki komunikacyjne, skuteczne przekazywanie informacji. Niezwykle istotnym punktem szkolenia jest budowanie relacji i zaufania w swoim mentee, a także jak poprawnie powinna wyglądać nasza relacja. Ważnym aspektem szkolenia jest nauczenie się jak umiejętnie delegować zadania, jakim pracownikom, w jakiej ilości, oraz jaką kontrole sprawować. Jak wspomniałam wyżej istotną sprawą są kwestie sporne – rozwiązywanie konfliktów nie tylko w grupie, bądź między jednostkami, ale także na płaszczyźnie mistrz a mentee. Na zakończenie szkolenia zwykle jest sprawdzenie przyswojonej wiedzy, przygotowanie planu przez każdego uczestnika, a następnie kontynuowanie zadania w praktyce.

Ile trwa szkolenie mentoring?

Zwykle szkolenie takie może być przeprowadzone dość sprawnie, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Już w dwa dni (a więc 16 godzin) można poznać tajniki mentoringu. Koszty takich szkoleń zależą od trybu, jednakże zwykle jest to około 1600-2200 złotych. Ponieważ jest to niezwykle przydatne i wpływa bardzo dobrze nie tylko na strukturę firmy i innych pracowników, ale także na samego mentora, wprowadzane są zniżki dla firm, które decydują się na zapisanie większej ilości uczestników.

Warto inwestować w swoich pracowników i rozwijać ich kompetencje. Dzięki mentoring szkolenie zyskamy pewność, że pracownicy poczują się docenieni, co z kolei odzwierciedli się w wynikach, zapale do pracy, motywacji, a także lojalności.