☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>

INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJOWE

INDYWIDUALNE PROGRAMY ROZWOJOWE
COACHING/MENTORING

 

 

Czym jest CoachWise™ dla organizacji?  


CoachWise™ to metodyka pracy coachingowej i mentoringowej skoncentrowana na stymulowaniu osobistego rozwoju i wzrostu Klientów w oparciu o efektywne realizowanie ich celów biznesowych. CoachWise™ wspiera równolegle Ludzi i Biznes, dostarczając trwałych zmian i rezultatów.

 


 

Poniższy materiał zawieraz zarys usług świadczonych przez CoachWise S.A. w obszarze coachingu i mentoringu indywidualnego i grupowego dla organizacji.

 

Indywidualne spotkania z coachem lub mentorem realizowane są w siedzibie Klienta, w warszawskim biurze CoachWise lub ONLINE.

 

Sesje zdalne mogą być realizowane w językach: polski, angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.

 

Zagadnienia:

1. Jak wybrać usługę coachingu lub mentoringu indywidualnego?

2. Formy realizacji usługi coachingowej lub mentoringowej.

3. Zintegrowana obsługa Indywidualnych Programów Rozwojowych – dlaczego warto współpracować z CoachWise?

 

 


1. JAK WYBRAĆ USŁUGĘ COACHINGU lub MENTORINGU INDYWIDUALNEGO?

 
Indywidualne Programy Rozwojowe dedykowane są poszczególnym poziomom zarządczym (opis poniżej):

 • Executive Coaching/Mentoring

 • Directorial Coaching/Mentoring

 • Managerial Coaching/Mentoring

 Przykładowe tematy, wokół których skoncentrowane są programy rozwojowe:

 • Leadership (osobiste przywództwo we współczesnym biznesie)

 • Performance (coaching efektywności)

 • Change Leadership Program (zarządzanie w zmianie)

 • On-board coaching (coaching roli)

 • Career Coaching (rozwój zawodowy)

 • Confict Management (przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów)

 • Komunikacja międzypokoleniowa (różnice pokoleniowe w biznesie)


Forma usługi uzależniona jest od celu i zakresu oczekiwanej zmian.

 • Proces rozwojowy (od 4 do 8 spotkań)

 • Pojedyncze sesje coachingowe/mentoringowe

 • Dyżury coachingowe

 • Usługi wspierające coaching/mentoring indywidualny

 

 

 

EXECUTIVE COACHING/MENTORING

DLA KOGO?

Program dla Członków Zespołów Zarządzających:

 • Członkowie Rady Dyrektorów

 • Członkowie Executive Comittee

 • Osoby, których współpracownikami (peers’ami) są Członkowie Zarządu

 • Osoby odpowiadające za Unity Biznesowe (BUM), np. Dyrektorzy Fabryk, Zakładów Produkcyjnych raportujący do Prezesa

 • W organizacjach o międzynarodowej strukturze, Dyrektorzy podlegający merytorycznie Dyrektorom Globalnym, odpowiedzialni za obszar merytoryczny na Polskę

 
CZEGO DOTYCZY?

Cele o charakterze strategicznym dla organizacji:

 • rozwój biznesu,

 • restrukturyzacje, przejęcia,

 • zmiana kultury organizacyjnej

 • strategiczna współpraca międzynarodowa

Cele przywódcze obejmują m.in.:

 • budowanie swojej pozycji w Zespole Zarządzającym

 • rozwój dojrzałych i efektywnych relacji z kluczowymi osobami w biznesie oraz w jej otoczeniu

 • kształtowanie profesjonalnego wizerunku osoby odpowiedzialnej za strategiczny rozwój organizacji

 • efektywne radzenie sobie z silną ekspozycją społeczną (w tym ekspozycją międzynarodową)

 

 

DIRECTORIAL COACHING/MENTORING

DLA KOGO?

Program dla kadry zarządzającej całkowitymi jednostkami najczęściej za pośrednictwem menedżerów średniego szczebla:

 • Dyrektorzy Departamentów

 • Szefowie Regionalnych Struktur Operacyjnych i Sprzedażowych podlegających centralnie Szefom Obszarów (często w randze członków Zarządu)

 • Project Managerowie w projektach o charakterze strategicznym, angażujących duże zespoły mających istotny wpływ na biznes i wymagające raportowania do Zarząd


CZEGO DOTYCZY?

Cele o charakterze wynikowym:

 • rozwój biznesu

 • efektywność biznesowa podległych zespołów

Cele przywódcze obejmują m.in.:

 • rozwój stylów przywódczych

 • budowanie zaangażowania w podległych jednostek biznesowych

 • przygotowanie do objęcia wyższej funkcji lub innej kluczowej roli w organizacji

 

 

MANAGERIAL COACHING/MENTORING

DLA KOGO?

Program dla kadry kierowniczej średniego szczebla:

 • Kierownicy Zespołów / Managerowie liniowi

 • Kierownicy projektów

 • Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska menedżerskiego

 

CZEGO DOTYCZY?

 • Cele o charakterze operacyjnym w zakresie realizacji celów organizacji

 • Cele przywódcze w zakresie zarządzania podległym zespołem i jego efektywnością.

 • Przygotowanie do objęcia stanowiska menedżerskiego w tym rozwój kompetencji menedżerskich

 • Przygotowanie do awansu na stanowisko dyrektorskie wymagające m.in. poszerzenia perspektywy, umiejętności zarządzania menedżerami oraz budowania wyników jednostki poprzez ich zespoły.


ZESPÓŁ COACHÓW I MENTORÓW BIZNESOWYCH COACHWISE ►►►

 

 

2. FORMY REALIZACJI USŁUGI COACHINGOWEJ/MENTORINGOWEJ

Indywidualne spotkania z coachem lub mentorem realizowane są w siedzibie Klienta, w warszawskim biurze CoachWise lub ON LINE

 

PROCESY COACHINGOWE

Typowy proces rozwojowy obejmuje 6-8 spotkań trwających do 90 minut.
Pełen program obejmuje Fazę Przygotowawczą, Fazę Wstępną i Fazę Główną.
Do zakresu usługi należą 2 sesje trójstronne realizowane na początku i na koniec procesu.
Ewaluacja prowadzone jest w połowie i na zakończenie coachingu.

 

WSPARCIE COACHINGOWE


Krótkie procesy rozwojowe zorientowane na zdefiniowanie celów rozwojowych Klienta i opracowanie rekomendacji do jego planu działań.

Typowy proces obejmuje 1-3 sesje coachingowe trwające do 90 minut.
Usługa uzupełnia i wspiera programy rozwoju High Potentials oraz wewnętrzne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej.
Dzięki wsparciu coachingowemu programy te są osadzone na planach rozwojowych Uczestników i zapewniają wysoki poziom ich wdrażalności.

 

 

DYŻURY COACHINGOWE

Coaching on demand” poprzez zapewnienie coacha „na miejscu” w określonych terminach.
Idealne wsparcie dla zespołów projektowych. Pracownicy w określonych terminach mogą zapisywać się na indywidualne sesje coachingowo-doradcze i uzyskiwać bieżące wsparcie.
Sesje mają charakter interwencyjno-problemowy. Służą rozwiązywaniu problemów, szukania rozwiązań, priorytetyzacji działań.
Pojedyncze sesje trwają do 50 minut.

 3. CO SPRAWIA, ŻE COACHING i MENTORING COACHWISE™ DZIAŁA?

 • Coaching i mentoring biznesowy CoachWise ma charakter aspiracyjny, a nie naprawczy.

 • Czynnikiem sukcesu naszych procesów jest wyraziste i wielowymiarowe określenie wyzwania/celu Klienta i następnie  praca w oparciu o kompleksową analizę sytuacji dzisiejszej.

 • Każdy proces rozwojowy ma zdefiniowany kontekst biznesowy – osią procesu są cele istotne z punktu widzenia Klienta oraz jego organizacji.

 • Przełożony Klienta jest zawsze włączany w proces, w celu zapewnienia szerokiej perspektywy planowanego rozwoju i zakontraktowanie pożądanego kierunku zmiany.

 • Program rozwojowy sam w sobie jest cennym i intensywnym procesem rozwojowym: prowadzi Klienta przez tworzenie możliwych strategii i wariantów postępowania, wymaga podejmowania decyzji, zakłada tworzenie planów działania i bieżącą ocenę poziomu ich realizacji, co istotnie podnosi samoświadomość oraz efektywność działania w strefie własnego wpływu.

 

 

JAK PRACUJEMY Z NASZYMI KLIENTAMI?

Realizując usługi coachingowe i mentoringowe dla naszych Klientów swoją uwagę skupiamy równolegle na ich potrzebach rozwojowych oraz ich spodziewanym wpływie na biznes poprzez:

 • identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia

 • poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu

 • budowanie sprawczości i brania odpowiedzialności za realizację  swoich aspiracji

 • systematyczne implementowanie wniosków z coachingu do codziennej działalności

 • włączanie w proces szerszej perspektywy poprzez sesje trójstronne

 • dokumentowanie każdego procesu i ewaluację ich rezultatów


Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.

 


 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

 
 

Joanna Małachowska
Konsultant Projektów Szkoleniowo-Rozwojowych


mob. +48 (0) 607 898 398
j.malachowska@coachwise.org

 

 

Zapraszamy do współpracy.

coaching@coachwise.org

(22) 848 05 51

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007