☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>

FACYLITOWANIE SPOTKAŃ

Akademia Facylitacji CoachWise™

 
 

CZYM JEST FACYLITACJA SPOTKAŃ ?

To proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 

  • pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.”

* Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator

 

Facylitacja jest jedną z metod wspierania pracy grupy/zespołu na rzecz realizacji określonego celu. Poprzez facylitację spotkania, rozumiemy takie oddziaływanie na grupę, które pomoże osiągnąć najlepsze rezultaty w optymalnym czasie i z najpełniejszym wykorzystaniem potencjału uczestników spotkania.

Praca ta metodą znakomicie sprawdza się podczas prowadzenia różnego typu spotkań np. strategicznych, kreatywnych czy mających na celu wypracowanie rozwiązania konfliktu/problemu.

 

 

KIM JEST FACYLITATOR?

Słowo facylitacja z łac. „facilitare” oznacza ułatwianie. Facylitator pracuje z grupą ludzi, aby pomóc im posunąć się krok do przodu w efektywnej dyskusji, w podjęciu decyzji, budowaniu konsensusu, rozwiązaniu spornej kwestii, planowaniu działań.


CECHY CHARAKTERYZUJĄCE ROLĘ FACYLITATORA

Rola facylitatora rożni się od roli eksperta, trenera, mentora, a nawet coacha. Jest najbardziej „transparentną” z ról. Facylitator nie opowiada się po żadnej ze stron, powstrzymuje się od oceny i wyrażania opinii, nie faworyzuje i nie pomija członków grupy. Nie jest adwokatem konkretnego stanowiska, ani nie podejmuje za grupę wyboru rozwiązania.

 

  • pilnuje procesu i czuwa nad tym, by cel spotkania (np. wypracowanie rozwiązania) został osiągnięty. Pozostawia jednak grupie kontrolę nad zawartością dyskusji, nie angażuje się w jej szczegółowe treści. Facylitatorzy zwykle pozyskują informację od uczestników/grupy, tworząc ramy i proces, w którym grupy projektują własne rozwiązania.

 

  • koncentruje się na harmonijnej pracy grupy, celu (ustalonym wcześniej pożądanym rezultacie spotkania) i na procesie facylitacji (umiejętnym zastosowaniu odpowiednich narzędzi i technik).

 

Oczywiście techniki i narzędzia to nie wszystko. Aby umiejętnie wspierać grupę, facylitator potrzebuje wiedzy np. o dynamice grupy, modelach komunikacji, teoriach uczenia się i myślenia. Potrzebuje też umiejętności np. uważnej obserwacji i doboru adekwatnej interwencji, ale nade wszystko odpowiedniej postawy: m.in. świadomości swojej roli, emocjonalnej spójności, uważności na to co dzieje się w grupie, otwartości i neutralności.
 

CoachWise™ zakłada, że to właśnie postawa facylitatora decyduje o jakości facylitacji i kieruje na nią równie dużą uwagę, co na umiejętności i narzędzia. Kierunkowskazem jest standard, który wytycza Kodeks Etyczny IAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów.

 

 

 

International Association of Facilitators (IAF) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Facylitatorów jest jedna z największych, międzynarodowych organizacji powstałą w celu promowania, wspierania i rozwijania profesjonalnej sztuki facylitacji poprzez wymienianie się metodami, specjalistyczny rozwój, praktyczne badania oraz koleżeński networking.


KLUCZOWE KOMPETENCJE FACYLITATORA IAF ►►►

Ramy Kluczowych Kompetencji Facylitatora IAF są wynikiem kilkuletniej pracy członków tej organizacji - facylitatorów z całego świata. Kompetencje tworzą bazowy zestaw umiejętności, wiedzy i zachowań, które muszą posiadać facylitatorzy, aby z sukcesem prowadzić facylitację w szeroko zróżnicowanych środowiskach.

STANDARDY ETYCZNE FACYLITATORA IAF ►►►


WYKORZYSTANIE FACYLITACJI

Umiejętności facylitacji są dziś coraz bardziej cenione w organizacjach dążących do usprawnienia interakcji grupowych, przede wszystkim różnego rodzaju spotkań. Ważnym jest, by budować i utrzymywać zaangażowanie wszystkich uczestników w dyskusję i podjętą decyzję oraz efektywnie uzgadniać zadania, które są potem realizowane.

 

Facylitacją interesują się menedżerowie zespołów lub projektów, trenerzy wewnętrzni, scrum masterzy i inne osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności efektywnej pracy z grupą lub zespołem.

 

Facylitację wykorzystujemy m.in. do:

  • tworzenia strategii,
  • generowania rozwiązań,
  • dzielenia się dobrymi praktykami w zespole.

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIOWY

 COACHWISE™ FACILITATION ESSENTIALS ►►►  

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007