☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

Akredytacja International Coach Federation

International Coach Federation

ORGANIZACJA - CERTYFIKACJE


 

International Coach Federation (ICF) to najwieksza, niezależna, międzynarodowa organizacja zrzeszająca coachów i szkoły coachingu. Jej działania poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i programów szkoleniowych oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.

International Coach Federation powstało w 1995 roku, obecnie liczy ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach. 


Działalność organizacji obejmuje:

 • certyfikację coachów na różnych poziomach (potwierdzenie jakości prowadzonego coachingu): ACC, PCC, MCC

 • certyfikację programów szkoleniowych w obszarze coachingu na różnych poziomach (potwierdzenie jakości oferowanej edukacji coachingowej): CCE, ACSTH, ACTP

 

 

ICF wypracowała wytyczne podtrzymujące i podwyższające standardy pracy coacha. Są to przede wszystkim:

 • Model kompetencji profesjonalnego coachingu wg ICF

 • Kodeks Etyczny ICF.

 

Polski oddział ICF powstał w 2005 roku i prężnie się rozwija. Jego celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation. Na terenie Polski działają liczne oddziały lokalne, integrujące lokalne środowisko i stwarzające platformę do doskonalenia i wymiany doświadczeń.
 

 

AKREDYTACJA COACHÓW

International Coach Federation bezstronnie weryfikuje kompetencje coacha, potwierdzając je akredytacjami na kolejnych poziomach:

 • Associated Certified Coach (ACC)

 • Professional Certified Coach (PCC)

 • Master Certified Coach (MCC)

 

Coachowie akredytowani przez ICF spełniają wymogi dotyczące ich wykształcenia i zdobytej praktyki, wykazują kluczową wiedzę i umiejętności. Posiadanie akredytacji ICF buduje wiarygodność coacha
i znacznie ułatwia prowadzenie praktyki coachingowej.
 

 

AKREDYTACJA PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH

ICF aprobuje i udziela akredytacji programom szkoleń dla coachów. Akredytacja dotyczy konkretnego programu, nie jest certyfikatem dla całej szkoły.  ICF akredytuje programy szkoleniowe na trzech poziomach:

 • Continuing Coach Education (CCE)

 • Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH)

 • Accredited Coach Training Programs (ACTP)

 

 

Ukończenie akredytowanego w ICF programu szkoleniowego znacznie ułatwia ubieganie się
o akredytację dla coachów:

 • programy ACTP umożliwiają coachom akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACTP.

 • programy ACSTH umożliwiają coachom akredytację na poziomie ACC i PCC ścieżką ACSTH.

 

 

Akredytacja programów szkoleniowych CoachWise™

Głównym programem rozwoju coachingoego w CoachWise jest czteromodułowy CoachWise™ Corporate Certification Program™  posiadający akredytację International Coach Federation na poziomie ACTP – najwyższym z poziomów przewidzianych dla programów szkoleniowych przygotowujących do zawodu coacha.  Program uzyskał akredytację ACTP w 2004 roku. Co 3 lata program poddawany jest ponownej kontroli i weryfikacji.

 
 
 
 
 
 

Ścieżka ACTP CoachWise™ składa się z czterech modułów posiadających akredytacje:

 


Dzień Otwarty CoachWise™
CoachWise Inspired™
(moduły/spotkania nieobowiązkowe) 

CoachWise Essentials™

CoachWise Essentials™  +
CoachWise Advanced™ +

   


CoachWise Essentials™  +
CoachWise Advanced™ +
CoachWise Proficiency™ 

 

Program ACTP - gwarancja jakości

Accredited Coach Training Program (ACTP) to najwyższy poziom akredytacji ICF. Poprzeczka dla tej akredytacji ustawiona jest wysoko - lista kryteriów do spełnienia jest długa, program musi być prowadzony przez akredytowanych trenerów, odpowiednio dokumentowany, a sam proces akredytacji jest długi i szczegółowy.

 

Głównymi obszarami programu, które podlegają ocenie, są:

 • Zgodność ze standardami – definicją coachingu, modelem kompetencji coacha, standardami etycznymi
 • Stosowane metody szkoleniowe – wymóg bezpośredniego kontaktu uczestnik - prowadzący
 • Prowadzenie obserwowanych sesji coachingu – przygotowanie do kompetentnej, oceny kwalifikacji oraz przekazywania informacji zwrotnej
 • Prowadzenie egzaminu – proces oraz umiejętności gwarantujące bezstronność w ocenie
 • Kwalifikacje prowadzących – wymagania dla prowadzących oraz Program Rozwoju Prowadzących
 • Kwalifikacje Dyrektora Szkoły.

 

Wymagania dla tego poziomu akredytacji są skonstruowane w sposób dający pewność, że uczestnicy programu otrzymali ze strony szkoły wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia profesjonalnego coachingu. Akredytację ACTP posiada zaledwie kilkadziesiąt programów na całym świecie.

Program CoachWise™ Corporate Certification Program - zasadnicze ułatwienie w ubieganiu się o certyfikację ICF dla coachów ścieżką ACSTH lub ACTP

Absolwenci dwóch obowiązkowych modułów programu ACTP:  CoachWise Coaching Essentials i Advanced™ automatycznie spełniają kilka kryteriów niezbędnych do uzyskania akredytacji ICF na poziomie ACC (Asocciated Certified Coach):
•    ilość godzin edukacyjnych
•   10 godzin Mentor Coachingu
•   dyplom ukończenia programu zwalnia z obowiązku zdawania egzaminu ustnego
    (przesyłania nagrania sesji coachingowej)

i  mogą ubiegać się o akredytację ścieżką ACSTH.

Pozostałe kryteria, jakie musi spełnić ubiegający się o uzyskanie akredytacji ACC, to 100 godzin udokumentowanej praktyki coachingowej oraz zdanie on line egzaminu pisemnego (test 155 pytań wielokrotnego wyboru, zdawany przez wszystkich kandydatów tylko raz - nie obowiązuje przy odnawianiu akredytacji i aplikowaniu na kolejne poziomy).

Absolwenci egzaminu kończącego pełen program ACTP CoachWise™ ubiegający się o akredytację na poziomie ACC lub PCC nie mają potrzeby zdawania egzaminu akredytacyjnego w ICF – egzamin CoachWise™ jest zaliczany przez ICF. Wniosek o akredytację następuje wówczas ścieżką ACTP. Po spełnieniu pozostałych warunków (m.in. liczba godzin coachingu powyżej 100 godzin dla ACC oraz 500 godzin dla PCC) niezbędne jest jedynie złożenie w ICF dokumentacji, w tym certyfikatu zdania egzaminu ACTP CoachWise™ i na tej podstawie otrzymuje się certyfikację na poziomie ACC lub PCC.

 

Akredytacja CCE

Continuing Coach Education (CCE) to zaawansowane lub niszowe kursy, które dają:

 • możliwość wykorzystanie godzin dla celów odnowienia akredytacji ACC, PCC lub MCC
 • pogłębienie lub poszerzenie poszczególnych kompetencji
 • możliwość wykorzystania ich jako coach-specific training w procesie akredytacji.

 

 
Więcej informacji o International Coach Federation i akredytacjach:
www.coachfederation.org
www.icf.org.pl.
 

 

 

 

 
 


 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007