strona główna>

Przywództwo

Coaching jest sprawdzonym narzędziem rozwoju przywódczego. Rozwój przywódczy zależy bowiem w dużym stopniu od zdolności dystansowania się od codziennych, operacyjnych zadań i skoncentrowaniu się na długofalowych celach, strategiach i planach.

Te umiejętności są też krytyczne, aby właściwie dobierać i rozwijać członków zespołu.

Coaching może być pomocny osobom pełniącym role przywódcze aby:

  • zobaczyć sytuację siebie i zespołu z innej perspektywy
  • doprecyzować cele, strategie, plany
  • rozwinąć umiejętności przywódcze
  • kształtować właściwe przywódcy cechy charakteru
  • tworzyć nowe pomysły, warianty i plany działania

 

 

 


Warto przeczytać:

 

 „Naturalne przywództwo”, Richard Boyatzis , Daniel Goleman , Annie McKee
http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/317248

 „Przywództwo”, Rudolph W. Giuliani
http://www.merlin.com.pl/frontend/towar/342033

 “The 21 Irrefutable Laws of Leadership”, John C. Maxwell, Zig Ziglar
http://www.amazon.com

 “Leadership” Rudolph W. Giuliani, Ken Kurson

 

http://www.amazon.com

 


www.thecoaches.com
www.coachfederation.org
www.pszk.org.pl

 

 

www.nf.pl

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow