☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>

 PROGRAMY ROZWOJOWE
DLA ORGANIZACJI


Oferujemy Państwu programy szkoleniowe z port folio naszych szkoleń otwartych z obszaru coachingu, mentoringu, facylitacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz programy detykowane, będące odpowiedzią na Państwa indywidualne potrzeby rozwojowe.

 

 SPRAWDZ OFERTĘ NA 2020 ►►►

 

Portfolio naszej stałej oferty:

 

 

► COACHING W ZARZĄDZANIU

Celem programu jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej do stosowania coachingu jako metody zarządzania i rozwoju w relacji do swoich bezpośrednich pracowników i współpracowników. Program koncentruje się na rozwoju wspierającego stylu zarządzania, do zastosowania w różnych typach rozmów i sytuacji oraz umiejętności prowadzenia rozmów z pracownikami w sytuacji, gdy zwracają się oni o radę, decyzję, opinię.

 

REZULTATY UCZESTNICTWA:


Główną wartością udziału w programie jest wyposażenie do praktycznego posługiwania się modelem rozmowy coachingowej poprzez rozwój:

 • rozumienia istoty coachingu w roli menedżera

 • wspierającego stylu zarządzania – nawiązanie do zarządzania sytuacyjnego

 • umiejętności zadawania pytań, słuchania i dzielenia się spostrzeżeniami (odzwierciedlania)

 • wspierania swoim doświadczeniem, wiedzą i postawą

 • umiejętności budowania całościowego, kompletnego spojrzenia na stawiane pracownikom cele i ocenę sytuacji obecnej


Zakres merytoryczny modułów szkoleniowych:

 • Coaching biznesowy - w roli menedżera

 • Model rozmów TY/MY/JA – w odniesieniu do rozmów rozwojowych, feedbackowych, przeglądowych

 • Prowadzenie rozmów w oparciu o Mapę CoachWise: od dążenia do przeglądu

 • Ćwiczenie zadawania pytań typu coachingowego na każdym etapie rozmowy

 • Typowe reakcje w trudnych rozmowach: zaprzeczanie, dawanie rad, odnoszenie do siebie, odrzucanie

 • Omówienie reakcji menedżera z uwzględnieniem tego, kto jest w centrum uwagi. Model: TY/MY/JA

 • Umiejętności realizowania przeglądu w oparciu o umiejętności coachingowe. Pytania wspierające uczenie się przez doświadczenie

 

 

 

► ROZWIJANIE PRACOWNIKÓW

Celem programu jest praktyczne przygotowanie kadry menedżerskiej do świadomego prowadzenia rozwoju pracowników w oparciu o Mapę Rozwoju CoachWise™ i narzędzia rozwojowe stosowane w firmach Klientów. 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA:

 • Wzrost świadomości roli menedżera, pracownika i organizacji we wspieraniu rozwoju pracowników

 • Poznanie zasad projektowania rozwoju pracowników w zależności od ich potencjału i etapu dojrzałości merytorycznej / osobistej

 • Przygotowanie menedżerów do stawiania długoterminowych celów rozwojowych dla siebie i innych

 • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami (m.in: rozmowa o celach, rozmowa przeglądowa)

 • Pobudzanie zaangażowania pracowników poprzez odkrywanie ich motywacji i dopasowanie metod rozwojowych do ich osobistych potrzeb

Zakres merytoryczny modułów szkoleniowych:

 • Etapy rozwoju pracownika w kontekście celów i potrzeb rozwojowych (nawiązanie do zarządzania sytuacyjnego, "linii życia" pracownika)

 • Różnice w potrzebach rozwojowych - generacje X, Y, Z

 • Rozwój w środowisku biznesowym - wachlarz narzędzi w kontekście modelu 70-20-10

 • Mapa wspierania rozwoju CoachWise™ i umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w oparciu o ten model

 • Technika przeglądu jako narzędzie wspierające uczenie się przez doświadczenie (analiza doświadczeń z realizacji celów)

 

 

 

► MENTORING W ROLI MENEDŻERA

Celem programu jest przygotowanie uczestników do korzystania z mentoringu jako określonej metody rozwijania pracowników, która opiera się na osobistej relacji, wymianie wiedzy i realizacji zdefiniowanych celów. Program przygotowuje zarówno do wykorzystywania mentoringu w pracy z podległymi pracownikami, jak i w roli mentora w programie mentoringowym.

 

REZULTATY UCZESTNICTWA:

 • Dostarczenie rozumienia mentoringu jako metody, procesu i relacji

 • Poznanie modelu mentoringowego CoachWise™: umiejętności, postawa, pytania do tematu i do osoby

 • Trening umiejętności mentoringowych

 

Zakres merytoryczny modułów szkoleniowych:

 • Mentoring jako metoda rozwojowa (proces, umiejętności, role)

 • Rozmowy  TY/MY/JA w ujęciu mentoringowym

 • Cele w mentoringu: na program, na proces i na poszczególne spotkania

 • Umiejętności w roli mentora: katalizowanie, doradzanie, wspieranie, opiniowanie

 • Struktura spotkania mentoringowego

 • Struktura procesu mentoringowego

 • Czynniki sukcesu w mentoringu

 

 

OFERTA COACHWISE
USŁUGI DEDYKOWANE KADRZE MENEDŻERSKIEJ

 

 

 

 

 

PROGRAMY SZKOLENIOWE
DOSTĘPNE W FORMULE OTWARTEJ I ZAMKNIĘTEJ

 

COACHWISE ESSENTIALS™
Więcej informacji ►►►

 

► COACHWISE ADVANCED™
Więcej informacji ►►►

 

► COACHWISE EQUIPPED™
Więcej informacji ►►►

 

► MENTORING ESSENTIALS™
Więcej informacji ►►►

 

► FACILITATION ESSENTIALS™
Więcej informacji ►►►

 

 

 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

 
 

Joanna Małachowska
Konsultant Projektów Szkoleniowo-Rozwojowych


mob. +48 (0) 607 898 398
j.malachowska@coachwise.org


Zapraszamy do współpracy.

szkolenia@coachwise.org

(22) 848 05 51

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007