strona główna>OFERTA>

PROBLEM SOLVING - DECISION MAKING

Metodyka KEPNER and FOURIE™

PODEJMOWANIE DECYZJI / ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

 

 

 

 

Jesteśmy ekspertami w procesowym podejściu do rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji. Dzięki partnerstwu z Thinking Dimensions Global oferujemy  jedną najskuteczniejszych metodyk – KEPNERandFOURIE™ Critical Thinking Technology.

 

Budujemy kompetencje liderów, zespołów i organizacji w zakresie krytycznego myślenia.

 

Dostarczamy wiedzę praktyczne umiejętności i narzędzia niezbędne do skutecznego określania przyczyn, istoty problemów, tworzenia rozwiązań, podejmowania decyzji i ich wdrażania.

  

Od 2016 roku CoachWise S.A.  współpracuje z Thinking Dimensions Global - organizacją, która od ponad 25 lat, w 17 lokalizacjach na całym świecie, dostarcza najwyższej jakości  usługi szkoleniowe i doradcze. Jako jedyny w Polsce Certyfikowany Partner posiadamy uprawnienia do prowadzenia warsztatów, certyfikacji facylitatorów wewnętrznych oraz usług doradczych z wykorzystaniem metodyki KEPNERandFOURIE™

 

Jeżeli w codziennej pracy ważne jest dla Ciebie, Twojego zespołu, Firmy aby:

 

 • sprawnie odnajdywać i obiektywnie określać priorytetowe kwestie

 • szybko i trafnie określać przyczyny problemów (zarządczych, technicznych, wydajnościowych, procesowych)

 • przekładać złożone, kompleksowe kwestie na konkretne i zrozumiałe plany działań

 • opracowywać nowe, lepsze rozwiązania i dokonywać najlepszych wyborów

 • unikać potencjalnych zagrożeń i zapewniać stabilne i skuteczne wdrożenie decyzji/działań/procesów

 

a jako lider chcesz:

 • angażować pracowników

 • w pełni wykorzystać potencjał zespołu

 • „robić więcej mając mniej”

 • zapewnić skuteczne planowanie w zespole oraz współpracę z otoczeniem

 • mieć pewność, że wszyscy rozumieją cel, zadania i działania tak samo

 • zarządzać demokratycznie ale mieć kontrolę

 • spójnie i logicznie rekomendować opracowane rozwiązania

 

skontaktuj się z nami oraz sprawdź aktualne szkolenia otwarte z podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów KEPNERandFOURIE™.

 

 

OFERUJEMY:

 • Warsztaty zamknięte dopasowane do specyfiki firmy i zespołu szkolonego, w tym pracę podczas szkolenia na własnych problemach / decyzjach zespołu

 • Facylitację sesji w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Przygotowanie i certyfikację wewnetrznych facylitatorów KEPNERandFOURIE™


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA W FORMULE OTWARTEJ:

 

 • PODEJMOWANIE DECYZJI BIZNESOWYCH (19-20.03.2018)

Szczegółowy opis warsztatu ►►►

 

  
Charakterystyka i cechy metodyki KEPNERandFOURIE™

Metodyka KandF™ jest zestawem narzędzi (procesów logicznych) do pracy grupowej i indywidualnej wspomagających rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji oraz minimalizację ryzyk. Procesy KandF™ i ich warianty mają zastosowanie we wszystkich typach sytuacji problemowych i decyzyjnych.

Na każdy z procesów logicznych KandF™  składa się „bank pytań”, technik pracy oraz formatów zapisu informacji ułożonych w kolejnych, logicznych krokach.

Metodyka KandF™ została zaprojektowana tak, aby skupiać pracę grupy na wszystkich (ale tylko potrzebnych) faktach i informacjach związanych z celem/tematem/problemem przy jednoczesnej analizie uwarunkowań otoczenia.

 

 

LOGIKA I PROSTOTA

Metodyka KEPNERandFOURIE ™ (KandF™) oferuje zaawansowane narzędzia, które przyśpieszają ostateczne rozwiązywanie problemów oraz umożliwiają zespołom podejmowanie lepszych decyzji.

 

    

PRACA GRUPOWA

Narzędzia KandF ™ optymalizują proces pracy grupowej. Systemowe podejście uwalnia pełny potencjał zespołu i umożliwia odnajdywanie/tworzenie wspólnie najlepszych i bezpiecznych dla organizacji rozwiązań.

 

POCZUCIE WŁASNOŚCI

Metodyka KandF™ tworzy system umożliwiający menadżerom i ich zespołom aktywny udział w rozwijaniu i wdrażaniu strategii, opracowywaniu rozwiązań oraz dający realny wpływ na osiągane wyniki.

 

 

SKALOWALNOŚĆ

Metodyka KandF™ może być wykorzystywana w całości albo w adekwatnym do potrzeb zakresie przez wybrane jednostki bądź wdrożona w całości organizacji. Ma zastosowanie na każdym poziomie organizacji.
 

PRZEJRZYSTOŚĆ I WIZUALIZACJA

Uporządkowany sposób zapisywania i analizy informacji pozwala na całościowy ogląd sytuacji, szybkie wnioskowanie, logiczną prezentację rekomendacji, kaskadowania oraz łatwość ponownej oceny opracowanej decyzji i jej korygowania.

       

ADAPTOWALNOŚĆ

Procesy KandF™ mogą być adaptowane do praktyk raportowania, walidowania informacji, gromadzenia danych stosowanych w firmie.
Metodyka KandF™ podnosi jakość istniejących procesów w tym inicjaty w Lean / Six Sigma, zarządzania projektami

 

 

 

 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 


 

Marcin Kosewski
KEPNERandFOURIE™ Master Trainer
(PSDM, itRCA, OPS)


kom. +48 517 531 110
biuro: 22 848 05 51
m.kosewski@coachwise.org
 

   
 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow