☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

strona główna>

CoachWise S.A. z Certyfikatem SUS 2.0.

17.10.201612:04

CoachWise S.A. jedną z pierwszych firm, które wdrożyły SUS 2.0 i przeszły pomyślnie audyt. Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

 

 

Coaching i mentoring są w systemie BUR/RUR traktowane jako doradztwo, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu regulującym działanie Bazy/Rejestru. Kluczowym wymogiem rejestracji w systemie dającym możliwość świadczenia dofinansowanych usług coachingu i mentoringu jest m.in. posiadanie ważnego certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością. W chwili obecnej (stan na 20 września 2016) na liście PARP znajdują się dwa certyfikaty dające prawo rejestracji podmiotu dla usług doradczych (w tym coaching i mentoring): ISO 9001 w zakresie usług doradczych oraz Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0.


Standard SUS 2.0 został opracowany przez Komisję Jakości Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z uwzględnieniem specyfiki różnych działań rozwojowych, w tym coachingu, a nie tylko szkoleń w rozumieniu klasycznym.

Kluczowe informacje o SUS 2.0:
•    Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 200 firmach. Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.
•    To jedyny standard w branży zorientowanym na rezultaty (evidence based), nie koncentruje się na samym spełnieniu wymagań, a na rozwoju i ciągłym doskonaleniu usług.
•    Został wypracowany przez profesjonalistów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych – również coachingu.
•    Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

O tym jak firma musiała przygotować się do audytu opowiada Paweł Sopkowski, Prezes CoachWise S.A. :
Już od pierwszego kontaktu ze standardami SUS 2.0 widzieliśmy, że jest stworzony przez praktyków dla praktyków. Obszary audytu, ich opis i struktura nie stwarzały żadnych wątpliwości. W celu dobrego przygotowania się do audytu zorganizowaliśmy spotkanie dla kierowników działu programów otwartych i zamkniętych, podczas którego wyjaśniliśmy ideę i określiliśmy zakres niezbędnych przygotowań. Po ok. tygodniu uzupełniliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i czekaliśmy na spotkanie audytowe, przed nim otrzymaliśmy jasno przedstawiony plan przebiegu, który omówiliśmy wspólnie z audytorem. Samo spotkanie przeprowadzone sprawnie i z życzliwością, pytania były rzeczowe, sprawy niejednoznaczne wytłumaczone, przedyskutowane. Wnioski z audytu przejrzyste, a rekomendacje rzeczowe, wiadomo co i kto ma zrobić.

Jaka była Państwa motywacja do uzyskania SUS 2.0?

Większość realizowanych przez nas usług opieramy o uznane międzynarodowe standardy (ICF, IMA). Podchodząc do akredytacji SUS 2.0 mieliśmy dwie motywacje: zewnętrznego potwierdzenia jakości całościowego systemu zarządzania firmą oraz potwierdzenia jego zgodności z wymaganiami instytucji publicznej. Było to dla nas szczególnie ważne ze względu na naszą działalność edukacyjną prowadzącą do uzyskania kwalifikacji coacha oraz usług biznesowego coachingu i mentoringu

Więcej informacji na stronie internetowej standardu: www.sus.pifs.org.pl
Opis standardu: http://pifs.org.pl/pliki/SUS/Standard-SUS-2-0.pdf
 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007