☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>

AKADEMIA MENTORINGU

 

Akademia Mentoringu

 

Czym jest mentoring CoachWise™?

 

Mentoring to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o naturalny potencjał Mentee z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora


CoachWise Mentoring ™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik) buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.

 

FILARY MENTORINGU wg COACHWISE™:

 • Umiejętności budowania autorytetu osobistego opartego na kompetencjach lidera i eksperta

 • Wiedza merytoryczna, praktyczne doświadczenie i dojrzałość osobista Mentora

 • Kompetencje integracji celów organizacji z potrzebami i celami Klienta (Mentee).

 

DLA KOGO MENTORING?

Programy mentoringowe zapewniające unikalny transfer wiedzy w organizacjach i budujące zaangażowanie pracowników, skierowane są do wszystkich grup w organizacji:

 • Top Executive

 • Executive managerów

 • Dyrektorów oddziałów firm, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną w roli mentora wewnętrznego 

 • Managerów

 • HRBP i ekspertów HR zwiększając ich kompetencje rozwijania pracowników

 • Ekspertów w organizacjach - osób posiadających specyficzną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze, które chcą dzielić się nią z innymi (peer-to-peer mentoring)

 • Mentorów zewnętrznych do wspierania przedsiębiorców i menedżerów w ramach projektów otwartych dostępnych na rynku.

 

 

JAKIE SĄ RODZAJE MENTORINU?

W projektach biznesowych można wyróżnić cztery główne typy mentoringu.

 • STRATEGICZNY – adresuje cele projektu mentoringowego oraz cele rozwojowe Mentee wynikające z jego roli w szerokiej perspektywie, z uwzględnieniem potrzeb organizacji. Przygotowuje do przejęcia odpowiedzialności za strategiczne funkcje i kompleksowego podejścia do celów rozwojowych i biznesowych.

 • MENEDŻERSKI – dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem bez narzucania rozwiązań w ramach pełnionej przez siebie roli, prowadzenie rozwoju odmienne od instruktażu czy treningu umiejętności (mentoring w roli menedżera).

 • SPECJALISTYCZNY - budowanie określonej umiejętności/kompetencji bądź praca nad określonym obszarem w ramach ekspertyzy Mentora; szczególnym rodzajem jest reverse mentoring  - proces, w którym  następuje odwrócenie tradycyjnych ról,  doświadczeni liderzy uczą się od młodych pracowników - "digital natives".

 • ROZWOJOWY – wspieranie w rozumieniu i pełnieniu określonej roli w organizacji, często również wspieranie w rozwoju przywódczym oraz osiąganiu osobistej dojrzałości. 

 

 

 


PROGRAM REALIZOWANY W FORMULE OTWARTEJ I ZAMKNIĘTEJ


► COACHWISE MENTORING ESSENTIALS™

mentoring biznesowy wg modelu CoachWise Mentoring™. ►►►
 

PROGRAM REALIZOWANY WYŁĄCZNIE W FORMULE ZAMKNIĘTEJ DLA ORGANIZACJI

 

►MENTORING W ROLI MENEDŻERA

Celem programu jest przygotowanie uczestników do korzystania z mentoringu jako określonej metody rozwijania pracowników, która opiera się na osobistej relacji, wymianie wiedzy i realizacji zdefiniowanych celów. Program przygotowuje zarówno do wykorzystywania mentoringu w pracy z podległymi pracownikami, jak i w roli mentora w programie mentoringowym.

 

REZULTATY UCZESTNICTWA:

 • Dostarczenie rozumienia mentoringu jako metody, procesu i relacji

 • Poznanie modelu mentoringowego CoachWise™: umiejętności, postawa, pytania do tematu i do osoby

 • Trening umiejętności mentoringowych

 

Zakres merytoryczny modułów szkoleniowych:

 • Mentoring jako metoda rozwojowa (proces, umiejętności, role)
 • Rozmowy  TY/MY/JA w ujęciu mentoringowym

 • Cele w mentoringu: na program, na proces i na poszczególne spotkania

 • Umiejętności w roli mentora: katalizowanie, doradzanie, wspieranie, opiniowanie

 • Struktura spotkania mentoringowego

 • Struktura procesu mentoringowego

 • Czynniki sukcesu w mentoringu

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@coachwise.org

(22) 848 05 51

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007