strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>


Techniki i umiejętności podejmowania decyzji biznesowych z wykorzystaniem metodyki KEPNERandFOURIE™

 

Są dwie przesłanki podjęcia decyzji – albo coś się zmieniło, albo chcemy coś zmienić.
O sukcesie organizacji decyduje suma decyzji podjętych przez menedżerów i ich zespoły.  Wprowadzając wspólny, przejrzysty i powtarzalny proces podejmowania decyzji budujemy przewagę konkurencyjną.

 

Warsztaty są przeznaczone dla menedżerów i ekspertów z każdego obszaru organizacji, którym zależy na:

 • Poznaniu jednego z najlepszych na świecie procesowych podejść do analizowania, tworzenia i podejmowania decyzji.

 • Budowaniu realnego zaangażowania swoich zespołów w procesy decyzyjne w firmie.

 • Wykorzystaniu w pełni wiedzy, umiejętności i doświadczenia  pracowników w organizacji.
   

Charakter warsztatów:

Wiedza plus umiejętności. Praktyczne poznawanie metodyki  podczas pracy nad business case’ami w małych grupach

 

Korzyści dla uczestnika:

Rozwinięcie kluczowej kompetencji menedżerskiej - zdobycie praktycznej umiejętności  systemowej analizy rozwiązań oraz opracowywania i podejmowania najbardziej produktywnych decyzji strategicznych i operacyjnych oraz analizy i zapobiegania ryzykom.

Poznanie sprawdzonych, powtarzalnych, logicznych procesów grupowego analizowania rozwiązań i podejmowania decyzji w organizacji zapewniających:

 • Opracowanie najlepszych możliwych rozwiązań w danej sytuacji – podniesienie jakości i efektywności decyzji.

 • Dokonywanie optymalnych i racjonalnych wyborów.

 • Zapewnienie stabilności i skuteczności podjętych działań.

 • Łatwe monitorowanie wdrożenia i korygowanie działań.

 • Logiczną prezentację rekomendacji.
   
 • Systemowe  wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zespołu.

 • Skuteczne kaskadowanie decyzji i ich operacjonalizację.

 • Budowanie kultury zarządzania przez zaangażowanie.

 

Program ramowy

Szczegółowy plan warsztatów i więcej informacji  znajda Państwo w załączonym pliku.

Dzień 1

 1. Wprowadzenie do metodyki KEPNERandFOURIE™ (KandF), wyzwania w  podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.
   
 2. KandF SolutionWise©– proces owe podejście do analizy opcji, ich walidacji oraz tworzenia optymalnych rozwiązań. Zapoznanie się z narzędziem  na przykładzie
   
 3. KandF SolutionWise© – case study w podgrupach grupach – samodzielne zastosowanie metodyki, omówienie doświadczeń
   
 4.  KandF SolutionWise Making Choice© – podejmowanie decyzji o charakterze wyboru. Zapoznanie się z narzędziem na przykładzie

 

Dzień 2

 1.  KandF SolutionWise Making Choice© – case study w podgrupach  - praktyczne zastosowanie metodyki.
   
 2.  KandF RiskWise© – procesowe podejście do analizy i zapobiegania zagrożeniom (analiza ryzyka) – tworzenie planów zapobiegawczych i awaryjnych dla danej decyzji / działania. Zapoznanie się z narzędziem na przykładzie
   
 3. KandF RiskWise© - Samodzielna praca w podgrupach; zastosowanie narzędzia w praktyce.
   
 4. Podsumowanie, sesja pytań i odpowiedzi.

 


Koszty i organizacja:

Czas trwania: 2 dni

Termin: 12-13.02.2018

Lokalizacja: Warszawa, Czeczota 31

Prowadzący: Marcin Kosewski, certyfikowany trener metodyki KEPNERandFOURIE™

Cena: 2 500,00 zł netto, obejmuje:

  - 2 dni warsztatów

  - materiały szkoleniowe i narzędzia

  - lunch i przerwy kawowe

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

email: m.kosewski@coachwise.org

tel: 517 531 110 / 22 898 31 08


Pobierz Formularz zgłoszeniowy


   

 

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow