☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>AKADEMIA (HR) LIDERA >

- HR Partnerem w rozwoju pracowników


Najbliższa edycja ONLINE:  29 - 31 marca 20201 godz. 9.00 - 13.30
Trenerzy: Jagoda Inglik, Joanna Małachowska


 

Celem warsztatu jest praktyczne wyposażenie kadry menedżerskiej, HRBP, ekspertów Learning&Development w umiejętności projektowania i świadomego uczestniczenia w rozwoju pracowników adekwatnego do rzeczywistości na poszczególnych etapach zmiany.

Warsztat koncentruje się na prowadzeniu procesu rozwoju pracowników w oparciu o ich potrzeby, predyspozycje z uwzględnieniem celów i priorytetów firmy.

Wspiera w umiejętnym prowadzeniu różnego typu rozmów i metod rozwojowych, adekwatnie do sytuacji i potrzeb pracowników.


 

Zapraszamy do obejrzenia zaproszenia do udziału w programie nagranego przez jego prowadzące: Jagode Inglik i Joannę Małachowską ►►►

 

 

 

 

CELE WARSZTATU:

 • świadomość ról stron odpowiedzialnych za rozwój pracowników, granic odpowiedzialności i własnego wpływu

 • poszerzenie wiedzy na temat technik i narzędzi rozwojowych dla pracowników (również w formułach zdalnych)

 • definiowanie celów rozwojowych uwzględniających potrzeby firmy i pracownika oraz rzeczywistość, w jakiej się zdnajduje

 • rozwój umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami („sprawdź, co jest, a potem projektuj, co możesz”…)

 • Jak podtrzymać proces rozwojowy,  nawet kiedy czas nie jest sprzyja rozwojowi ( w momentach kryzysowych)

 

 

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

 • Rozwój -  celowość, role, odpowiedzialności : pracownik- menedżer- HR. Granice odpowiedzialności i wpływu na rozwój.

 • Czynniki sukcesu, unikanie błędów we wspieraniu rozwoju.

 • Trzy typy rozmów: TY/MY/JA - potencjał pracownika w centrum uwagi.

 • Umiejętności wspierające prowadzenie rozmów rozwojowych.

 • Ustrukturyzowane/zorganizowane/systemowe/systematyczne wspieranie rozwoju pracowników: Mapa Wspierania Rozwoju™.

 • Przed rozmową: cele i potrzeby firmy vs. cele i potrzeby pracownika, dostępne narzędzia diagnozy potrzeb i jak z nich korzystać.

 • Rozmowa o celach rozwojowych - poszukiwanie źródeł motywacji i energii do działania.

 • Model uczenia 70 - 20-10 - dostępne, narzędzia rozwojowe w firmach.  Jak inspirować do aktualizacji własnych kompetencji poprzez „70” – w trakcie zmian.

 • Analiza zasobów "na dziś" - Model PIES – Zachęta do zmierzenia, czy pracownicy realnie dysponują na dziś, na bazie tej wiedzy projektowanie adekwatnych rozwiązań.

 • Siła przekonań – jako pułapki powtarzania działań nieskutecznych w bieżącej sytuacji

 • Rozmowa IPR - Indywidualny Plan Rozwoju - sesja demonstracyjna i ćwiczenie umiejętności.

 • Typy rozmów rozwojowych – w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej (do wyboru: rozmowa interwencyjna, informacja zwrotna, wyrażanie uznania, feedforward).

 • Ustalanie partnerstwa w biznesie - sesja "wielogłowy Rozwojowiec".

 • Podsumowanie, plany działania.

 

 

Po warsztatach:

Zachęcamy uczestników do prowadzenia rozmów między sobą (peer to peer lub w rzeczywistości zawodowej)

Webinar 1: Rozmowa przeglądowa - ewaluacja wdrożenia planów rozwojowych (koniecznie przeglądowa)
Webinar 2: Rozmowa o Talentach -  jako źródło informacji o dostępnych zasobach na czas zmiany.

 

CERTYFIKAT 
Absolwenci programu PARTNER W ROZWOJU PRACOWNIKÓW otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie programu.

 

 

FORMA WARSZTATÓW:

Uczestnicy skorzystają z:

 • intensywnego, praktycznego warsztatu treningowego prowadzonego metodą uczenia przez doświadczanie (2 dni stacjonarne lub 3 spotkania online - 3 x 4,5 godziny)

 • zastosowania w warsztatach autorskich narzędzi CoachWise™: Mapy Wspierania Rozwoju™, Kart rozwojowych 70-20-10™, narzędzia "PIES" - do określania zasobów

 • praktyki w postaci prowadzenia różnego typu rozmów rozwojowych

 • powarsztatowego monitoringu rozwoju umiejetności prowadzonego w formie 2 jednogodzinnych webinarów w odstępach 2 lub 3-tygodniowych

Przed warsztatem proponujemy wypełnienie ankiety doprecyzowującej oczekiwania Uczestników.

 

 


 

 


NAJBLIŻSZE TERMINY:

  29 - 31 marca 2021, godz. 9.00 - 13.30 / online

 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


 

WARUNKI UDZIAŁU:

Cena katalogowa programu online: 1 800 PLN netto za osobę (+23% podatku VAT)

 

 

TRENERKI WARSZTATU: 

 

Agnieszka Jagoda Inglik
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,
ICF PCC

Joanna Małachowska
Menedżer Zespołu ds. Klientów Korporacyjnymi, Trener CoachWise™

 


 

 

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007