strona główna>OFERTA>

Facylitacja

Akademia Facylitacji CoachWise™

 

 

Definicja facylitacji wg Rogera Schwarz’a*

 

„Facylitacja grupy to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 

  • pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.”

* Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator


 
 
Styl facylitacji CoachWise™
Świadome kreowanie środowiska uczenia i pracy, aby uczestnicy osiągali swoje cele biznesowe w oparciu o wewnętrzny potencjał jednostek i grupy.

 

Osiągamy to poprzez:

  • stymulowanie rozumienia siebie i sytuacji,

  • mobilizowanie do projektowania działań.

 

Facylitację wykorzystujemy m.in. do:

  • tworzenia strategii,

  • generowania rozwiązań,

  • dzielenia się dobrymi praktykami w zespole.

 

 

PROGRAM SZKOLENIOWY

► COACHWISE™ FACILITATION ESSENTIALS ►►►

Program przygotowujący do pracy z grupą w roli facylitatora.
Realizowany w formule otwartej oraz zamkniętej dla organizacji.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@coachwise.org

(22) 848 05 51

 

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow