☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>

AKADEMIA FACYLITACJI

Akademia Facylitacji CoachWise™

 
 

CZYM JEST FACYLITACJA SPOTKAŃ ?

 

 

To proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, która jest niezależna i neutralna w stosunku do grupy oraz nie posiada prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy tak, aby:

 

  • pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,
  • wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,
  • podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka.”

* Roger M. Schwarz, The Skilled Facilitator

 

 

KIM JEST FACYLITATOR?

Słowo facylitacja z łac. „facilitare” oznacza ułatwianie. Facylitator pracuje z grupą ludzi, aby pomóc im posunąć się krok do przodu w efektywnej dyskusji, w podjęciu decyzji, budowaniu konsensusu, rozwiązaniu spornej kwestii, planowaniu działań.

 

CECHY CHARAKTERYZUJĄCE ROLĘ FACYLITATORA

Rola facylitatora rożni się od roli eksperta, trenera, mentora, a nawet coacha. Jest najbardziej „transparentną” z ról. Facylitator nie opowiada się po żadnej ze stron, powstrzymuje się od oceny i wyrażania opinii, nie faworyzuje i nie pomija członków grupy. Nie jest adwokatem konkretnego stanowiska, ani nie podejmuje za grupę wyboru rozwiązania.

 

  • pilnuje procesu i czuwa nad tym, by cel spotkania (np. wypracowanie rozwiązania) został osiągnięty. Pozostawia jednak grupie kontrolę nad zawartością dyskusji, nie angażuje się w jej szczegółowe treści. Facylitatorzy zwykle pozyskują informację od uczestników/grupy, tworząc ramy i proces, w którym grupy projektują własne rozwiązania.

 

  • koncentruje się na harmonijnej pracy grupy, celu (ustalonym wcześniej pożądanym rezultacie spotkania) i na procesie facylitacji (umiejętnym zastosowaniu odpowiednich narzędzi i technik).

 

Oczywiście techniki i narzędzia to nie wszystko. Aby umiejętnie wspierać grupę, facylitator potrzebuje wiedzy np. o dynamice grupy, modelach komunikacji, teoriach uczenia się i myślenia. Potrzebuje też umiejętności np. uważnej obserwacji i doboru adekwatnej interwencji, ale nade wszystko odpowiedniej postawy: m.in. świadomości swojej roli, emocjonalnej spójności, uważności na to co dzieje się w grupie, otwartości i neutralności.
 

CoachWise™ zakłada, że to właśnie postawa facylitatora decyduje o jakości facylitacji i kieruje na nią równie dużą uwagę, co na umiejętności i narzędzia. Kierunkowskazem jest standard, który wytycza Kodeks Etyczny IAF – Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów.

 

 

 

International Association of Facilitators (IAF) – Międzynarodowe Stowarzyszenie Facylitatorów jest jedna z największych, międzynarodowych organizacji powstałą w celu promowania, wspierania i rozwijania profesjonalnej sztuki facylitacji poprzez wymienianie się metodami, specjalistyczny rozwój, praktyczne badania oraz koleżeński networking.


KLUCZOWE KOMPETENCJE FACYLITATORA IAF ►►►

Ramy Kluczowych Kompetencji Facylitatora IAF są wynikiem kilkuletniej pracy członków tej organizacji - facylitatorów z całego świata. Kompetencje tworzą bazowy zestaw umiejętności, wiedzy i zachowań, które muszą posiadać facylitatorzy, aby z sukcesem prowadzić facylitację w szeroko zróżnicowanych środowiskach.STANDARDY ETYCZNE FACYLITATORA IAF ►►►

Standardy Certyfikacyjne Facylitatora Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (CPF).

CPF zaświadcza, że kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces certyfikacji posiadają uprawnienia facylitatora certyfkowanego przez IAF. Uprawnienia te są wiodącym wskaźnikiem potwierdzającym, że facylitator posiada umiejętności we wszystkich  kluczowych kompetencjach niezbędnych w tej roli.


 

WYKORZYSTANIE FACYLITACJI

Umiejętności facylitacji są dziś coraz bardziej cenione w organizacjach dążących do usprawnienia interakcji grupowych, przede wszystkim różnego rodzaju spotkań. Ważnym jest, by budować i utrzymywać zaangażowanie wszystkich uczestników w dyskusję i podjętą decyzję oraz efektywnie uzgadniać zadania, które są potem realizowane.

 

Facylitacją interesują się menedżerowie zespołów lub projektów, trenerzy wewnętrzni, scrum masterzy i inne osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności efektywnej pracy z grupą lub zespołem.

 

Facylitację wykorzystujemy m.in. do:

  • tworzenia strategii,
  • generowania rozwiązań,
  • dzielenia się dobrymi praktykami w zespole.

 

 

PROGRAM SZKOLENIOWY

 

POZIOM I:

COACHWISE™ FACILITATION ESSENTIALS ►►►

Program przygotowujący do pracy z grupą w roli facylitatora.

Realizowany w formule otwartej oraz zamkniętej dla organizacji.

 

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007