☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

Zespół CoachWise S.A.>

 

Ewa Zięcina, ICF PCC Coach
Senior Coach, Senior Trener i Superwizor CoachWiseTM


 

 Jako executive coach pracuję z liderami oraz osobami przygotowującymi się do objęcia nowej roli. Specjalizuję się w takich obszarach jak: przywództwo, jakość komunikacji i relacji, zarządzanie emocjami emocjami, równowaga między ukierunkowaniem na zadania i ludzi. Posiadam doświadczenie pracy z klientami z różnych branż, między innymi: finansowej, medialnej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej.  Współpracuję z Coaching Center jako superwizor i  prowadzę szkolenia pogłębiające umiejętności coachów.

 

 

Mam wielką przyjemność kontaktu z ludźmi głodnymi wiedzy, pełnymi zapału, inwestującymi swój czas i energię w naukę, aby stawać się lepszymi profesjonalistami i przywódcami.
Doświadczenie zawodowe, z którego czerpię w pracy coachingowej, to wiele lat pracy doradczej wpierającej procesy HR-owe w organizacjach, doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy oraz wykształcenie i praktyka psychologiczna. Praca w biznesie nauczyła mnie jasnego definiowania celów, poszanowania dla czasu i uwzględniania celów biznesowych organizacji, a doświadczenie psychologiczne wrażliwości i uważności na potrzeby jednostek.
Od 2000 roku pracuję jako konsultant w obszarze HR. Prowadzę między innymi takie projekty jak:  diagnozę 360 stopni autorskim narzędziem. Development Centre wspierające zarządzanie talentami; wparcie rekrutacji metodą Assessment Centre; diagnozy indywidualne i zespołowe z wykorzystaniem testów psychometrycznych; warsztaty z zakresu komunikacji dla liderów i zintegrowane programy coachingowe wykorzystujące różne narzędzia. Kierowałam wieloma projektami i sama brałam w nich aktywny udział jako konsultant, asesor i trener. Czując niedosyt w pracy doradczej wypływający z długiego nieraz czekania na efekty, poszukiwałam metody pomagającej w przełożeniu wniosków płynących z różnych diagnoz na konkretne, praktyczne efekty rozwojowe. Tak odkryłam coaching. Najpierw trochę po partyzancku, samodzielnie poszukując wiedzy, stosowałam poszczególne elementy tej metody, później profesjonalnie uzupełniłam edukację i od 2006 roku prowadzę procesy coachingowe.  Uważam coaching za bardzo skuteczną metodę pomagającą ludziom w zwiększaniu samoświadomości, braniu odpowiedzialności za swój rozwój, pobudzaniu dojrzałości osobistej i zawodowej i w osiąganiu zamierzonych celów.
W codziennej pracy spotykam wspaniałych ludzi i mam przywilej towarzyszenia im w zmianie na lepsze. Klienci mówią, że łączę siłę i wrażliwość.  W pracy ważne jest dla mnie systemowe spojrzenie, indywidualne podejście do każdego człowieka, poszanowanie dla wartości klientów i ciągłe doskonalenie.
 

Kontakt:
e.ziecina@coachwise.org
www.inspira.com.pl

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007