☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

OFERTA>AKADEMIA COACHINGU>
 

Czym jest CoachWise™ dla organizacji

 

CoachWise™ to metodyka pracy coachingowej skoncentrowana na
stymulowaniu osobistego rozwoju i wzrostu Klientów
w oparciu o efektywne realizowanie ich celów biznesowych.
CoachWise™ wspiera równolegle Ludzi i Biznes,
dostarczając trwałych zmian i rezultatów.

 

 

 

 

Poniższy materiał zawieraz zarys usług świadczonych przez CoachWise S.A. w obszarze coachingu indywidualnego i grupowego dla organizacji.

 

 

 

COACHING INDYWIDUALNY

 

Zagadnienia:

1. Jak wybrać usługę coachingu indywidualnego?

2. Formy realizacji usługi coachingowej.

3. Zintegrowana obsługa procesów coachingowych – dlaczego warto współpracować z CoachWise?

 

 

 

 

1. JAK WYBRAĆ USŁUGĘ COACHINGU INDYWIDUALNEGO?

 
Coaching dedykowany poszczególnym poziomom zarządczym (opis poniżej):

 • Executive Coaching

 • Directorial Coaching

 • Managerial Coaching

 Specyficzny program zdefiniowany wokół tematu:

 • Leadership coaching (osobiste przywództwo we współczesnym biznesie)

 • Performance coaching (coaching efektywności)

 • Change Leadership Program (zarządzanie w zmianie)

 • On-board coaching (coaching roli)

 • Coaching kariery (rozwój zawodowy)

 • Confict coaching (przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów

 • Komunikacja międzypokoleniowa (różnice pokoleniowe w biznesie)


Forma usługi uzależniona od celu i zakresu oczekiwanej zmian

 • Proces coachingowy

 • Pojedyncze sesje coachingowe

 • Dyżury coachingowe

 • Usługi wspierające coaching indywidualny

 

 

 

EXECUTIVE COACHING
Dla kogo?

 Program dla Członków Zespołów Zarządzających:

 • Członkowie Rady Dyrektorów

 • Członkowie Executive Comittee

 • Osoby, których współpracownikami (peers’ami) są Członkowie Zarządu

 • Osoby odpowiadające za Unity Biznesowe (BUM), np. Dyrektorzy Fabryk, Zakładów Produkcyjnych raportujący do Prezesa

 • W organizacjach o międzynarodowej strukturze, Dyrektorzy podlegający merytorycznie Dyrektorom Globalnym, odpowiedzialni za obszar merytoryczny na Polskę

 
Czego dotyczy?

Cele o charakterze strategicznym dla organizacji:

 • rozwój biznesu,

 • restrukturyzacje, przejęcia,

 • zmiana kultury organizacyjnej

 • strategiczna współpraca międzynarodowa

Cele przywódcze obejmują m.in.:

 • budowanie swojej pozycji w Zespole Zarządzającym

 • rozwój dojrzałych i efektywnych relacji z kluczowymi osobami w biznesie oraz w jej otoczeniu

 • kształtowanie profesjonalnego wizerunku osoby odpowiedzialnej za strategiczny rozwój organizacji

 • efektywne radzenie sobie z silną ekspozycją społeczną (w tym ekspozycją międzynarodową)

 

 

DIRECTORIAL COACHING
Dla kogo?

Program dla kadry zarządzającej całkowitymi jednostkami najczęściej za pośrednictwem menedżerów średniego szczebla:

 • Dyrektorzy Departamentów

 • Szefowie Regionalnych Struktur Operacyjnych i Sprzedażowych podlegających centralnie Szefom Obszarów (często w randze członków Zarządu)

 • Project Managerowie w projektach o charakterze strategicznym, angażujących duże zespoły mających istotny wpływ na biznes i wymagające raportowania do Zarząd


Czego dotyczy?

Cele o charakterze wynikowym:

 • rozwój biznesu

 • efektywność biznesowa podległych zespołów

Cele przywódcze obejmują m.in.:

 • rozwój stylów przywódczych

 • budowanie zaangażowania w podległych jednostek biznesowych

 • przygotowanie do objęcia wyższej funkcji lub innej kluczowej roli w organizacji

 

 

MANAGERIAL COACHING
Dla kogo?

Program dla kadry kierowniczej średniego szczebla:

 • Kierownicy Zespołów / Managerowie liniowi

 • Kierownicy projektów

 • Osoby przygotowywane do objęcia stanowiska menedżerskiego

 

Czego dotyczy?

 • Cele o charakterze operacyjnym w zakresie realizacji celów organizacji

 • Cele przywódcze w zakresie zarządzania podległym zespołem i jego efektywnością.

 • Przygotowanie do objęcia stanowiska menedżerskiego w tym rozwój kompetencji menedżerskich

 • Przygotowanie do awansu na stanowisko dyrektorskie wymagające m.in. poszerzenia perspektywy, umiejętności zarządzania menedżerami oraz budowania wyników jednostki poprzez ich zespoły.


 

2. FORMY REALIZACJI USŁUGI COACHINGOWEJ

 

PROCESY COACHINGOWE

Typowy proces coachingowy obejmuje 7-8 sesji coachingowych trwających do 90 minut.
Pełen proces coachingowy obejmuje Fazę Przygotowawczą, Fazę Wstępną i Fazę Główną.
Do zakresu usługi należą 2 sesje trójstronne realizowane na początku i na koniec procesu.
Ewaluacja prowadzone jest w połowie i na zakończenie coachingu.

 

WSPARCIE COACHINGOWE


Krótkie procesy rozwojowe zorientowane na zdefiniowanie celów rozwojowych Klienta i opracowanie rekomendacji do jego planu działań.

Typowy proces obejmuje 1-3 sesje coachingowe trwające do 90 minut.
Usługa uzupełnia i wspiera programy rozwoju High Potentials oraz wewnętrzne programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej.
Dzięki wsparciu coachingowemu programy te są osadzone na planach rozwojowych Uczestników i zapewniają wysoki poziom ich wdrażalności.

 

 

DYŻURY COACHINGOWE

Coaching on demand” poprzez zapewnienie coacha „na miejscu” w określonych terminach.
Idealne wsparcie dla zespołów projektowych. Pracownicy w określonych terminach mogą zapisywać się na indywidualne sesje coachingowo-doradcze i uzyskiwać bieżące wsparcie.
Sesje mają charakter interwencyjno-problemowy. Służą rozwiązywaniu problemów, szukania rozwiązań, priorytetyzacji działań.
Pojedyncze sesje trwają do 50 minut.

 3. CO SPRAWIA, ŻE COACHING COACHWISE™ DZIAŁA?

 • Coaching biznesowy CoachWise ma charakter aspiracyjny, a nie naprawczy.

 • Czynnikiem sukcesu naszych procesów jest wyraziste i wielowymiarowe określenie wyzwania/celu Klienta i następnie  praca w oparciu o kompleksową analizę sytuacji dzisiejszej.

 • Każdy proces coachingowy ma zdefiniowany kontekst biznesowy – osią procesu są cele istotne z punktu widzenia Klienta oraz jego organizacji.

 • Przełożony Klienta jest zawsze włączany w proces, w celu zapewnienia szerokiej perspektywy planowanego rozwoju i zakontraktowanie pożądanego kierunku zmiany.

 • Proces coachingowy sam w sobie jest cennym i intensywnym procesem rozwojowym: prowadzi Klienta przez tworzenie możliwych strategii i wariantów postępowania (coaching opcji), wymaga podejmowania decyzji, zakłada tworzenie planów działania i bieżącą ocenę poziomu ich realizacji, co istotnie podnosi samoświadomość oraz efektywność działania w strefie własnego wpływu.

 

OFERTA COACHWISE
USŁUGI DEDYKOWANE KADRZE MENEDŻERSKIEJ

 

 

 

 

 

 

JAK PRACUJEMY Z NASZYMI KLIENTAMI?

Realizując usługi coachingowe dla naszych Klientów swoją uwagę skupiamy równolegle na ich potrzebach rozwojowych oraz ich spodziewanym wpływie na biznes poprzez:

 • identyfikowanie potrzeb, celów rozwojowych i ich biznesowego uzasadnienia

 • poszerzanie świadomości siebie i swojego wpływu

 • budowanie sprawczości i brania odpowiedzialności za realizację  swoich aspiracji

 • systematyczne implementowanie wniosków z coachingu do codziennej działalności

 • włączanie w proces szerszej perspektywy poprzez sesje trójstronne

 • dokumentowanie każdego procesu i ewaluację ich rezultatów


Na każdym etapie procesu gwarantujemy poufność i dbałość o jakość realizowanych usług.

 

 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

 
 

Joanna Małachowska
Konsultant Projektów Szkoleniowo-Rozwojowych


mob. +48 (0) 607 898 398
j.malachowska@coachwise.org

 

 

Zapraszamy do współpracy.

coaching@coachwise.org

(22) 848 05 51

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007