☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

PROGRAMY SZKOLENIOWE COACHWISE™
WPISANE SĄ DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH
Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z EFSCzym jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich.
W Polsce środki z EFS będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym.
Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% środków zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

Dla kogo są projekty wspierane przez EFS?

Projekty wspierane przez Europejski Fundusz Społeczny są kierowane do różnych grup społecznych. Specyfiką EFS jest, że występują tu dwa rodzaje beneficjentów: beneficjenci (projektodawcy) oraz grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wspracia (uczestnicy projektów).


Szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) dofinansowane z EFS

 

 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych (BUR)?

To ogólnodostępna, bezpłatna baza informujaca o ofertach usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (np. szkoleń, kursów zawodowych, mentoringu czy coachingu). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne.

 

Co można znaleźć w BUR?

W Bazie można znaleźć usługi szkoleniowe publikowane w porządku chronologicznym, można też skorzystać z po tematycznego. Do dyspozycji użytkowników jest również wyszukiwarka usług, za pomocą której można w krótkim czasie odnaleźć te oferty, które są dostosowane do specyficznych wymagań. Opisy usług są wystandaryzowane dzięki Karcie Usługi. W ten sposób potencjalni klienci mogą łatwo porównać usługi pod kątem programu, sposobu realizacji, a także lokalizacji oraz oczywiście ceny i wybrać najlepszą ofertę.

Źródło:http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/files/Do_pobrania/
Poradnik_dla_branzy_szkoleniowej/Poradnik_dla_branzy_szkoleniowej_2.pdf


Ze szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.


Średnie przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniajaca mniej niż 250 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Małe przedsiębiorstwo – organizacja zatrudniajaca mniej niż 50 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

Mikroprzedsiębiorstwo - organizacja zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Żródło: http://www.zporr.garr.pl/cms.php?getfile=53.

 

Podmiotowe systemy finansowania, tzw. operatorzy
Dofinansowanie na usługi rozwojowe jest dostępne u operatorów wybranych w danym województwie. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy dofinansowanie na usługi rozwojowe mogą pozyskać w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych.

W ramach tych programów uruchomiono tzw. Podmiotowe Systemy Finansowania (PSF). Są to schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników (z tego wyłączone są województwa mazowieckie i pomorskie). Na tle poszczególnych województw funkcjonują one na odmiennych zasadach, gdyż szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określone na poziomie każdego regionalnego programu operacyjnego.

Dla przedsiębiorcy, który chce skorzystać z dofinansowania do usługi rozwojowej zawartej w bazie, najistotniejszą kwestią jest to, że nie przygotowuje wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFS, tylko zgłasza się do tzw. operatora, który jest odpowiedzialny za dystrybucję środków EFS w danym województwie.

Nie ma jednolitego sposobu dystrybucji dofinansowania, jego maksymalnej wysokości czy intensywności. Przykładowo w jednym województwie maksymalne dofinansowanie udziału jednego pracownika w jednej usłudze wynosi 5 tys. zł, w innym 8,5 tys. zł. Tak samo jest z dystrybucją dofinansowania. W zależności od operatora jest to refundacja poniesionych wydatków z promesą, system bonowy czy system kont przedpłaconych.  W województwie może być jeden lub więcej operatorów środków EFS


Źródło:https://www.gofin.pl/firma/17,2,122,167828,szkolenia-w-bazie-uslug-rozwojowych-dofinansowane-z-efs.html

 

Adresy Operatorów i Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w danym województwie znajdują się w podanych poniżej linkach:

 

1.    Dofinansowanie w woj. dolnośląskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-dolnoslaskie

2.    Dofinansowanie w woj. kujawsko-pomorskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie

3.    Dofinansowanie w woj. lubelskim: 
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubelskie

4.    Dofinansowanie w woj. lubuskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubuskie

5.    Dofinansowanie w woj. łódzkim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lodzkie

6.    Dofinansowanie w woj. małopolskim:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-malopolskie

7.    Dofinansowanie w woj. opolskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-opolskie

8.    Dofinansowanie w woj. podkarpackim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podkarpackie

9.    Dofinansowanie w woj. podlaskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podlaskie

10.    Dofinansowanie w woj. śląskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-slaskie

11.    Dofinansowanie w woj. świętokrzyskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-swietokrzyskie

12.    Dofinansowanie w woj. warmińsko-mazurskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-warminsko-mazurskie

13.    Dofinansowanie w woj. wielkopolskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-wielkopolskie

14.    Dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-zachodniopomorskie

Województwo mazowieckie i pomorskie nie mogą korzystać ze środków EFS.

 

Żródło: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

 

 

Bożena Prędkopowicz
Menedżer Akademii CoachWise™

kom. +48 603 805 695
b.predkopowicz@coachwise.org

Maria Klaja
Specjalista ds. Szkoleń

kom. +48 609 557 706
m.klaja@coachwise.org

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow