☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

 

POZIOM 4: CoachWise Proficiency

 


 

 

 

 

CELE PROGRAMU COACHWISE PROFICIENCY™

 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów z praktyką zawodową ponad 150h.

 • Towarzyszenie coachom w  codziennej praktyce, pogłębianie umiejętności i budowanie zdolność świadomej interwencji coachingowej.

 • Zaawansowane wyposażenie do międzynarodowej akredytacji na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem równoznacznym z egzaminem ICF na poziomie PCC.

 

 

PROFIL UCZESTNIKA

 • Doświadczeni coachowie z praktyką min. 150h sesji coachingowych;

 • Coachowie, którzy dążą do osiągnięcia poziomu profesjonalnego w tym zawodzie oraz
  chcą świadomie korzystać ze swoich umiejętności i dopracować osobisty styl coachingowy;

 • Coachowie przygotowujący się do akredytacji ICF PCC.


WAŻNE: 
Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz. 

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Mój Styl Coachingowy: tożsamość coacha, cechy stylu, specjalizacje;

 • Perspektywy pracy coacha: uczestnicząca, obserwacyjna, badawcza;

 • Techniki coachingowe: Poziomy zaangażowania, Eksperyment behawioralny, Misja i wartości w wydaniu ICF PCC;

 • Coaching obecności i coaching roli;

 • Metafora w coachingu;

 • Coaching systemowy;

 • Ocena umiejętności coachingowych na podstawie PCC – kompetencje, wyznaczniki behawioralne

 • Egzamin.

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA

 • Poznanie i zrozumienie: Kim jestem jako coach, jakie są moje mocne i słabe strony;

 • Pogłebienie świadomości swojej interwencji coachingowej - tego, co robię i w jakim celu;
  Pogłębienie świadomości wpływu, jaki będąc coachem wywieram na klientów

 • Dopracowanie stylu swojej pracy oraz nabycie umiejętności dostosowania go do potrzeb klienta

 • Nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi coachingowych.


 


STRUKTURA PROGRAMU COACHWISE PROFICIENCY™

 


 

Program CoachWise Proficiency™ to łącznie 79h szkoleniowe, w tym 14h indywidualnego i grupowego mentor coachingu.

Stacjonarne warsztaty szkoleniowe  odbywają się w odstępie około 4 miesięcy. Zajęcia prowadzone są w czwartki i  piątki w godz. 9.00 - 17.00 oraz soboty w godz. 9.00 - 13.30.

 

Pomiędzy  zjazdami stacjonarnymi prowadzone są cztery rodzaje warsztatów zdalnych (telefonicznych):

 • Learning Labs – warsztaty uczące i pogłębiające umiejętności oraz omawiające konkretne zagadnienia z praktyki coachingowej. Celem zajęć jest m.in. doskonalenie prowadzenia procesu coachingowego, nauka budowania długoterminowych relacji , pogłębienie świadomości swojego stylu oraz nabycie umiejętności konstruowania narzędzi. Czas trwania: 1,5 godz.

 • Coaching Pub - warsztaty odpowiadające na bieżące potrzeby uczestników, stwarzające możliwość do omawiania aktualnych wątpliwości, własnych case’ów itp. Czas trwania: 1,5 godz.

 • Live Coaching Series – podczas tych warsztatów uczestnicy odsłuchują nagrania różnych sesji coachingowych, które następnie są omawiane w kontekście zastosowanych umiejętności, narzędzi oraz struktury w procesie coachingowym.

 • Interwizje - spotkania w małych grupach, na których każdy uczestnik przeprowadza sesję, po czym dostaje informację zwrotną od pozostałych członków grupy. Czas trwania: 1,5 godz.

 • Food For Thought – inspirujące warsztaty, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia merytoryczne z innych dziedzin (HR, psychologia, psychometria, itp.). Czas trwania: 1 godz.

Ponadto:

 • Warsztaty  „Buddy Study” –  praca w parze z osobą z programu obejmująca:
  Sesje transkrybowane – doskonalenie umiejętności poprzez wspólne omawianie transkrypcji własnych sesji pod kątem umiejętności i stylu coachingu;
  Wzajemne prowadzenie coachingu w zakresie osobistego stylu coachingowego
  Wzajemny mentoring. Czas trwania: 1h


 • Indywidualne prace pisemne
  W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli do napisania 4 prace pisemne związane z wykonywaniem zawodu coacha. Tematy prac będą przesyłane wcześniej.


 • Superwizje
  Sesje superwizowane w programie CoachWise Proficiency™ polegają na wcześniejszym nagraniu sesji coachingowej z klientem (30 minut), a następnie odbyciu telefonicznego spotkania (30 minut)
  z superwizorem, który przekaże swoje uwagi dotyczące stylu, biegłość w stosowaniu technik coachingowych przez coacha oraz oceni jego umiejętności wg specjalnego formularza oceny.


 • Egzamin
  Egzamin zamykajacy program jest równoważny z egzaminem ICF na poziomie PCC.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Programu CoachWise Proficiency™ to ostatni moduł szkoleniowy na ścieżce rozwoju zawodowego coacha CoachWise™. Absolwenci programów
CoachWise Essentials™, Advanced™ i Proficiency™ po zdaniu egzaminu kończącego program otrzymują certyfikat uprawniający do ubiegania sie o akredytacje ICF PCC bez konieczności zdawania egzaminu ustnego w ICF.

Absolwenci programu CoachWise Proficiency™, którzy nie ukończyli pozostałych programów coachingowych CoachWise™ a planują ubiegać sie o akredytację ICF PCC, zobowiązani sa do zdania egzaminu ustnego w ICF (aplikacja ścieżką portfolio).

 

 

TERMIN NAJBLIŻSZEGO PROGRAMU:

 • Pierwszy zjazd stacjonarny w ramach programu: 22 - 24 listopada 2018

 • Drugi zjazd stacjonarny w ramach programu: 13 - 15 czerwca 2019


Warsztaty telefoniczne prowadzone są na linii audio konferencyjnej i odbywają się w godzinach 19.00 - 20.30. w dni powszenie.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU
Cena katalogowa programu: 8 000 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem
 • zniżka 10% od cen katalogowych dla Absolwentów CoachWise™

 

Rabaty nie łączą się.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

 

        

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SPRAWDŻ NAJBLIŻSZE TERMINY ►►►

 


 

ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU
Każdy z warsztatów stacjonarnych prowadzony jest przez dwóch lub więcej trenerów, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość uczenia się od kilku coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

Do każdej edycji programu zapraszmy równiez trenerów/coachów zewnetrznych, których dorobek zawodowy może być dodatkową wartością.

 

 

Joanna Lidia Baranowska
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,
ICF PCC

Agnieszka Jagoda Inglik
Koordynator Merytoryczny Programu
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCCDawid Wawrzyniak
Senior Coach i Trener CoachWise™,
ICF PCC

Ewa Zięcina
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

 

Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007