☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

POZIOM 4:
CoachWise Coaching Proficiency

Najwyższy poziom certyfikacji dla programów szkoleniowych ICF ACTP

Pełne przygotowanie coachów do akredytacji ICF PCC
(certyfikacyjny egzamin wewnetrzny)

 

 

Drogi Coachu,

Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, do wyruszenia wraz z nami w osobistą podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu własnej tożsamości i stylu coachingowego.

Struktura programu rozwojowego CoachWise Coaching Proficiency oparta jest na kanwie "Podróży Bohatera" Josepha Cambella. W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pogłębionej  pracy z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające poziomu tożsamości.

Nasza wspólna podróż będzie trwała łącznie 7 miesięcy. W tym czasie będziesz pracował równolegle nad rozwojem warsztatu coachingowego oraz prowadząc proces coachingowy, towarzyszył klientowi w jego transformacji.

Wspierać Cie będzie zespół 6 doświadczonych Senior Coachów i Trenerów CoachWise™ oraz nasi  mentorzy i superwizorzy. Swoim doświadczeniem z pracy coachingowej podzielą się zaproszeni Goście Specjalni (ICF MCC).

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CoachWise™
 


CELE PROGRAMU COACHWISE COACHING PROFICIENCY™

 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów (wymagana minimalna praktyka coachingowa 150h).

 • Towarzyszenie coachom w codziennej praktyce coachingowej.

 • Pogłębienie umiejętności i budowanie zdolność świadomej interwencji coachingowej.

 • Pełne wyposażenie do międzynarodowej akredytacji Coachów na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem wewnętrznym ICF PCC.

 

WAŻNE:  Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz. 

 

 ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Mój Styl Coachingowy: tożsamość coacha, cechy stylu, specjalizacje;

 • Perspektywy pracy coacha: uczestnicząca, obserwacyjna, badawcza;

 • Techniki coachingowe: Poziomy zaangażowania, Eksperyment behawioralny, Misja i wartości w wydaniu ICF PCC;

 • Coaching obecności i coaching roli;

 • Metafora w coachingu;

 • Coaching systemowy;

 • Inteligencja Emocjonalna - granice empatii i intuicji;

 • Odwaga bycia sobą - metoda Brene Brown;

 • Ocena umiejętności coachingowych odpowiadających profilowi kompetencyjnemu ICF PCC - wyznaczniki behawioralne;

 • Egzamin akredytacyjny.

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA

 • Poznanie i zrozumienie: Kim jestem jako coach, jakie są moje mocne i słabe strony;

 • Pogłebienie świadomości swojej interwencji coachingowej - tego, co robię i w jakim celu;

 • Pogłębienie świadomości wpływu, jaki będąc coachem wywieram na klientów;

 • Dopracowanie stylu swojej pracy oraz nabycie umiejętności dostosowania go do potrzeb klienta;

 • Nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi coachingowych.


 


STRUKTURA PROGRAMU COACHWISE PROFICIENCY™

Program CoachWise Coaching Proficiency™ to łącznie 72h szkoleniowe, w tym 11h indywidualnego i grupowego mentor coachingu.


TERMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH W RAMACH PROGRAMU:

Pierwszy warsztat stacjonarny: 22 - 24 listopada 2018
Prowadzacy:

Agnieszka Jagoda Inglik, ICF PCC
Ewa Zięcina, ICF PCC
Joanna Baranowska, ICF PCC

Drugi warsztat stacjonatny: marzec 2019
Prowadzący: Lori Shook, ICF MCC

Trzeci warsztat stacjonarny: 16 - 18 maja 2019
Prowadzący:

Agni
eszka Jagoda Inglik, ICF PCC
Agnieszka Olchawska, ICF PCC

Joanna Chmura, ICF PCC


 

POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU:
Pomiędzy  zjazdami stacjonarnymi prowadzone są cztery rodzaje warsztatów zdalnych (telefonicznych):

 • Learning Labs – warsztaty uczące i pogłębiające umiejętności oraz omawiające konkretne zagadnienia z praktyki coachingowej. Celem zajęć jest m.in. doskonalenie prowadzenia procesu coachingowego, nauka budowania długoterminowych relacji , pogłębienie świadomości swojego stylu oraz nabycie umiejętności konstruowania narzędzi. Czas trwania: 1 godz.

 • Coaching Pub - warsztaty odpowiadające na bieżące potrzeby uczestników, stwarzające możliwość do omawiania aktualnych wątpliwości, własnych case’ów itp. Czas trwania: 1 godz.

 • Live Coaching Series – podczas tych warsztatów uczestnicy odsłuchują nagrania różnych sesji coachingowych, które następnie są omawiane w kontekście zastosowanych umiejętności, narzędzi oraz struktury w procesie coachingowym. Czas trwania: 1,5 godz.

 • Food For Thought – inspirujące warsztaty, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia merytoryczne z innych dziedzin (HR, psychologia, psychometria, itp.). Czas trwania: 1 godz.

Ponadto:

 • Warsztaty  „Buddy Study” –  praca w parze z osobą z programu obejmująca:
  Sesje transkrybowane – doskonalenie umiejętności poprzez wspólne omawianie transkrypcji własnych sesji pod kątem umiejętności i stylu coachingu;
  Wzajemne prowadzenie coachingu w zakresie osobistego stylu coachingowego
  Wzajemny mentoring. Czas trwania: 1h


 • Indywidualne prace pisemne
  W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli do napisania 4 prace pisemne związane z wykonywaniem zawodu coacha. Tematy prac będą przesyłane wcześniej.
 • Interwizje - spotkania w małych grupach, na których każdy uczestnik przeprowadza sesję, po czym dostaje informację zwrotną od pozostałych członków grupy. Czas trwania: 1,5 godz.


 • Superwizje
  Sesje superwizowane w programie CoachWise Proficiency™ polegają na wcześniejszym nagraniu sesji coachingowej z klientem (30 minut), a następnie odbyciu telefonicznego spotkania (30 minut) z superwizorem, który przekaże swoje uwagi dotyczące stylu, biegłość w stosowaniu technik coachingowych przez coacha oraz oceni jego umiejętności wg specjalnego formularza oceny.


 • Egzamin
  Egzamin zamykajacy program jest równoważny z egzaminem ICF na poziomie PCC.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Programu CoachWise Proficiency™ to ostatni moduł szkoleniowy na ścieżce rozwoju zawodowego coacha CoachWise™. Absolwenci programu
po zdaniu egzaminu kończącego otrzymują certyfikat uprawniający do złożenia aplikacji o certyfikat ICF PCC bez konieczności zdawania egzaminu ustnego w ICF.WARUNKI UDZIAŁU
Cena katalogowa programu: 8 700 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed programem
 • zniżka 10% od cen katalogowych dla Absolwentów CoachWise™

 Rabaty nie łączą się.

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA NIEOPROCENTOWANE RATY NA CZAS TRWANIA PROGRAMU.

 


ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU
Każdy z warsztatów stacjonarnych prowadzony jest przez dwóch lub więcej trenerów, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość uczenia się od kilku coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

Do każdej edycji programu zapraszmy równiez trenerów/coachów zewnętrznych, których dorobek zawodowy może być dodatkową wartością.

 

 


 

Agnieszka Jagoda Inglik
Koordynator Merytoryczny Programu
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

Lori Shook
  Dyrektor Programowa CoachWise™
Senior Coach i Trener
ICF MCC

 Joanna Baranowska
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

 

Ewa Zięcina
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

   

 Agnieszka Olchawska
Senior Coach i Trener CoachWise™,
ICF PCC

 Joanna Chmura
Psycholog, certyfikowany facylitator metodyk The Daring Way™ i Rising Strong™, ICF PCC

 

Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007