☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

POZIOM 4:
CoachWise Coaching Proficiency

Najwyższy poziom certyfikacji dla programów szkoleniowych ICF ACTP

Pełne przygotowanie coachów do akredytacji ICF PCC
(certyfikacyjny egzamin wewnetrzny)

 


Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe. Więcej informacji ►►

 

  

 

Drogi Coachu,

Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, do wyruszenia wraz z nami w osobistą podróż w poszukiwaniu i odkrywaniu własnej tożsamości i stylu coachingowego.

Struktura programu rozwojowego CoachWise Coaching Proficiency oparta jest na kanwie "Podróży Bohatera" Josepha Cambella. W coachingu jest to metoda wykorzystywana do pogłębionej  pracy z Klientami, którzy chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu sięgające poziomu tożsamości.

Nasza wspólna podróż będzie trwała łącznie 7 miesięcy. W tym czasie będziesz pracował równolegle nad rozwojem warsztatu coachingowego oraz prowadząc proces coachingowy, towarzyszył klientowi w jego transformacji.

Wspierać Cie będzie zespół 6 doświadczonych Senior Coachów i Trenerów CoachWise™ oraz nasi  mentorzy i superwizorzy. Swoim doświadczeniem z pracy coachingowej podzielą się zaproszeni Goście Specjalni (ICF MCC).

Serdecznie zapraszamy,
Zespół CoachWise™
 


 

TRENERZY PROGRAMU:


AGNIESZKA JAGODA INGLIK, PCC ICF

Koordynator Merytoryczny Programu
Senior Coach, Trener i Superwizor CoachWise™

LORI SHOOK, MCC ICF
Dyrektor Programowa CoachWise™
Senior Coach i Trener

JOANNA BARANOWSKA, PCC ICF
Senior Coach, Trener i Superwizor CoachWise™
EWA ZIĘCINA, PCC ICF
Senior Coach, Trener i Superwizor CoachWise™
JOANNA CHMURA, PCC ICF
Psycholog, facylitator metodyk The Daring Way™ i Rising Strong™
AGNIESZKA OLCHAWSKA, PCC ICF
Senior Coach i Trener CoachWise™


GOŚCIE SPECJALNI:

 

ARTUR RZEPECKI, MCC ICF
Executive Coach i Konsultant

 

BARTOSZ BERENDT, MCC ICF
Członek prezydium Izby Coachingu, były prezes zarządu ICF Polska oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego

   

 

 Do udziału w programie zaprasza Agnieszka Jagoda Inglik - Koordynator Merytoryczny

 

 

CELE PROGRAMU COACHWISE COACHING PROFICIENCY™

 • Doskonalenie i wzmocnienie własnego stylu coachingowego dla doświadczonych coachów (wymagana minimalna praktyka coachingowa 150h).

 • Towarzyszenie coachom w codziennej praktyce coachingowej.

 • Pogłębienie umiejętności i budowanie zdolność świadomej interwencji coachingowej.

 • Pełne wyposażenie do międzynarodowej akredytacji Coachów na drugim poziomie certyfikacji  ICF PCC zakończone akredytowanym egzaminem wewnętrznym ICF PCC.

 

WAŻNE:  Program CoachWise Proficiency™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz. 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Mój Styl Coachingowy: tożsamość coacha, cechy stylu, specjalizacje;

 • Perspektywy pracy coacha: uczestnicząca, obserwacyjna, badawcza;

 • Techniki coachingowe: Poziomy zaangażowania, Eksperyment behawioralny, Misja i wartości w wydaniu ICF PCC;

 • Coaching obecności i coaching roli;

 • Metafora w coachingu;

 • Coaching systemowy;

 • Inteligencja Emocjonalna - granice empatii i intuicji;

 • Odwaga bycia sobą - metoda Brene Brown;

 • Ocena umiejętności coachingowych odpowiadających profilowi kompetencyjnemu ICF PCC - wyznaczniki behawioralne;

 • Egzamin akredytacyjny.

 

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA

 • Poznanie i zrozumienie: Kim jestem jako coach, jakie są moje mocne i słabe strony;

 • Pogłebienie świadomości swojej interwencji coachingowej - tego, co robię i w jakim celu;

 • Pogłębienie świadomości wpływu, jaki będąc coachem wywieram na klientów;

 • Dopracowanie stylu swojej pracy oraz nabycie umiejętności dostosowania go do potrzeb klienta;

 • Nabycie umiejętności tworzenia własnych narzędzi coachingowych.


 


STRUKTURA PROGRAMU COACHWISE PROFICIENCY™

Program CoachWise Coaching Proficiency™ to łącznie 72h szkoleniowe, w tym 11h indywidualnego i grupowego mentor coachingu.


TERMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH W RAMACH PROGRAMU:

1 warsztat stacjonarny: 28 - 30 listopada 2020

2 warsztat stacjonatny: marzec 2020 (jednodniowy warsztat z Lori Shook)

3 warsztat stacjonarny: 25 - 27 kwietnia 2020POZOSTAŁE ELEMENTY PROGRAMU:
Pomiędzy  zjazdami stacjonarnymi prowadzone są cztery rodzaje warsztatów zdalnych (telefonicznych):

 • Learning Labs – warsztaty uczące i pogłębiające umiejętności oraz omawiające konkretne zagadnienia z praktyki coachingowej. Celem zajęć jest m.in. doskonalenie prowadzenia procesu coachingowego, nauka budowania długoterminowych relacji , pogłębienie świadomości swojego stylu oraz nabycie umiejętności konstruowania narzędzi. Czas trwania: 1 godz.

 • Coaching Pub - warsztaty odpowiadające na bieżące potrzeby uczestników, stwarzające możliwość do omawiania aktualnych wątpliwości, własnych case’ów itp. Czas trwania: 1 godz.

 • Live Coaching Series – podczas tych warsztatów uczestnicy odsłuchują nagrania różnych sesji coachingowych, które następnie są omawiane w kontekście zastosowanych umiejętności, narzędzi oraz struktury w procesie coachingowym. Czas trwania: 1,5 godz.

 • Food For Thought – inspirujące warsztaty, podczas których omawiane są wybrane zagadnienia merytoryczne z innych dziedzin (HR, psychologia, psychometria, itp.). Czas trwania: 1 godz.

Ponadto:

 • Warsztaty  „Buddy Study” –  praca w parze z osobą z programu obejmująca:
  Sesje transkrybowane – doskonalenie umiejętności poprzez wspólne omawianie transkrypcji własnych sesji pod kątem umiejętności i stylu coachingu;
  Wzajemne prowadzenie coachingu w zakresie osobistego stylu coachingowego
  Wzajemny mentoring. Czas trwania: 1h


 • Indywidualne prace pisemne
  W trakcie trwania programu uczestnicy będą mieli do napisania 4 prace pisemne związane z wykonywaniem zawodu coacha. Tematy prac będą przesyłane wcześniej.
 • Interwizje - spotkania w małych grupach, na których każdy uczestnik przeprowadza sesję, po czym dostaje informację zwrotną od pozostałych członków grupy. Czas trwania: 1,5 godz.


 • Superwizje
  Sesje superwizowane w programie CoachWise Proficiency™ polegają na wcześniejszym nagraniu sesji coachingowej z klientem (30 minut), a następnie odbyciu telefonicznego spotkania (30 minut) z superwizorem, który przekaże swoje uwagi dotyczące stylu, biegłość w stosowaniu technik coachingowych przez coacha oraz oceni jego umiejętności wg specjalnego formularza oceny.


 • Egzamin
  Egzamin zamykajacy program jest równoważny z egzaminem ICF na poziomie PCC.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Programu CoachWise Proficiency™ to ostatni moduł szkoleniowy na ścieżce rozwoju zawodowego coacha CoachWise™. Absolwenci programu
po zdaniu egzaminu kończącego otrzymują certyfikat uprawniający do złożenia aplikacji o certyfikat ICF PCC bez konieczności zdawania egzaminu ustnego w ICF.ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU

Każdy z warsztatów stacjonarnych prowadzony jest przez dwóch lub więcej trenerów, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość uczenia się od kilku coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

Do każdej edycji programu zapraszmy równiez trenerów/coachów zewnętrznych, których dorobek zawodowy może być dodatkową wartością.WARUNKI UDZIAŁU

Cena katalogowa programu: 8 700 PLN (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed programem
 • zniżka 10% od cen katalogowych dla Absolwentów CoachWise™

 Rabaty nie łączą się.

MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA NIEOPROCENTOWANE RATY NA 12 MIESIĘCY.

 


Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007