strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

 

POZIOM 3: CoachWise Equipped

 

 

 

CELE PROGRAMU COACHWISE EQUIPPED™

 • Pełne wyposażenie do profesjonalnego pełnienia roli coacha oraz świadomego prowadzenia procesów rozwojowych w realiach biznesowych.

 • Program doskonalący warsztat coacha, wsparty know - how z obszaru planowania i zarządzania procesami coachingowymi.

 • Pierwszy krok w kierunku przygotowania do międzynarodowej certyfikacji coachów na drugim poziomie akredytacji ICF PCC.

 

 

PROFIL UCZESTNIKA

 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha;

 • Coachowie przygotowujący się do przedłużenia akredytacji ICF ACC.

WAŻNE:  Program CoachWise Equipped™ dostępny jest również dla absolwentów innych zaawansowanych szkoleń coachingowych o wymiarze min. 60 godz. Niezbędnym jest wcześniejsze wzięcie udziału w jednodniowym warsztacie wprowadzającym do Metodyki CoachWise™. 

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Coaching tożsamości;

 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady CoachWise™;

 • Praca z ograniczającymi przekonaniami i przełamywaniem oporu;

 • Wyzwalacze emocjonalne;

 • Świadome budowanie własnego stylu coachingowego;

 • Projektowanie i zarządzanie procesem coachingowym w realiach biznesowych;

 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF.

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA

 • Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia  pojedynczych sesji coachingowych oraz procesów rozwojowych;

 • Swoboda w korzystaniu z kolejnych technik i narzędzi  dostępnych na wyższym poziomie zaawansowania w pracy coachingowej;

 • Umiejętność projektowania i zarządzania procesem coachingowym w oparciu o dobre praktyki CoachWise™;

 • Budowanie świadomości własnego stylu coachingowego;

 • Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™. 


 

STRUKTURA PROGRAMU COACHWISE EQUIPPED™

 


Pełen program CoachWise Equipped™zawiera:

 • moduł bazowy ( warsztaty stacjonarne i zdalne, w tym 9 godzin mentor coachingu grupowego)
 • moduł opcjonalny (3 godziny mentor coachingu indywidualnego w formie superwizji zakończonych pisemnym raportem)

W opcji bazowej program zawiera 50 godzin szkoleniowych, w tym 9 godzin wyłącznie grupowego mentor coachingu - akredytacja programu ICF CCE.

Opcjonalnymi elementami są 3 godziny mentor coachingu indywidualnego prowadzone w formie superwizji. W tej strukturze program zawiera łącznie 53h szkoleniowe, w tym 12h mentor coachingu - akredytacja programu ICF ACSTH.

Stacjonarne warsztaty szkoleniowe  odbywają się w odstępie około 5 tygodni. Zajęcia prowadzone są w czwartki i  piątki w godz. 9.00 - 17.00 oraz soboty w godz. 9.00 - 13.30. Pomiędzy  zjazdami stacjonarnymi prowadzone są różnego typu warsztaty telefoniczne.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Absolwenci programu CoachWise Equipped™w zależności od wybranej opcji programu otrzymują certyfikat potwierdzający udział w godzinach szkolenia i mentor coachingu akredytowanych w ICF na poziomach CCE lub ACSTH.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU

Cena katalogowa programu:

 • moduł bazowy: 4 300 PLN za osobę (+23% VAT)
 • moduł opcjonalny: 1 200 PLN za osobę (+23% VAT)

Cena katalogowa warsztatu wprowadzającego do Metodyki CoachWise™  dla absolwentów innych szkoleń niż CoachWise Essentials™: 1 300 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na trzy programy: Essentials, Advanced, Equipped


Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

 


     

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY ►►►

 

ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU
Każdy z warsztatow stacjonarnych prowadzony jest przez dwóch różnych trenerów, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość uczenia się od kilku coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

 

 

Joanna Lidia Baranowska
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,
ICF PCC

Agnieszka Jagoda Inglik
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCCDawid Wawrzyniak
Senior Coach i Trener CoachWise™,
ICF PCC

Ewa Zięcina
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

 

Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow