☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

POZIOM 2:
CoachWise Coaching Advanced

START NAJBLIŻSZEJ EDYCJI: 26 - 28 marca 2020

 

 


Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe. Więcej informacji ►►

 

  

CELE PROGRAMU COACHWISE COACHING ADVANCED™

 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania umiejętności i narzędzi coachingowych w roli menedżera, konsultanta, coacha, Scrum Mastera.

 • Praktyczne przygotowanie do realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.

 • Kompleksowe wyposażenie do międzynarodowej certyfikacji coachów na pierwszym poziomie akredytacji ICF ACC.

 

 

PROFIL UCZESTNIKA

 • Menedżerowie, trenerzy, konsultanci;

 • Kierownicy projektów; Agile Coachowie, Scrum Masters;

 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha;

 • Pracownicy działów HR;

 • Członkowie zespołów pracujących w środowisku metodyk zwinnych;

 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

WAŻNE:  Program CoachWise Coaching Advanced™ dostępny jest również dla absolwentów innych szkoleń wprowadzających do coachingu o wymiarze min. 13 godzin. Niezbędnym jest wcześniejsze wzięcie udziału w jednodniowym warsztacie wprowadzającym do Metodyki CoachWise™.

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Wachlarz interwencji komunikacyjnych i swoboda w ich wyborze;

 • Narzędzia coachingowe: coaching celu, wizji, praca z wartościami, analiza zasobów;

 • Tworzenie partnerstwa;

 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady CoachWise™;

 • Coaching rzeczywistości – praca z indywidualnymi i grupowymi strukturami Klienta;

 • Praca z ograniczającymi przekonaniami;

 • Coaching przywództwa;

 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF.

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA
Wartość w zakresie rozwoju osobistego:

 • Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych /rozwojowych;

 • Realny wzrost kluczowych umiejętności coachingowych oraz swoboda w korzystaniu z technik i narzędzi;

 • Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™.


Rozwój kluczowych umiejętności coachingowych wynikających z Modelu CoachWise™:

 • Budowanie relacji, w której Coach i Klient są równorzędnymi partnerami,

 • Uważne słuchanie i obserwacja: faktów, motywów, przekonań, emocji,

 • Dzielenie się obserwacjami i refleksjami,

 • Wspieranie Klienta poprzez wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy i doświadczeń.


Wartość w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych:

 • Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania;

 • Istotny wzrost kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego;

 • Świadome planowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych;

 • Świadomy rozwój przywództwa osobistego i biznesowego kluczowego dla efektywnego działania w obecnych realiach rynkowych.

 

 

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO AKREDYTACJI ICF ACC
(Associated Certified Coach):

Program CoachWise Coaching Advanced™ w połączeniu z programem CoachWise Coaching Essentials™  zapewniają osobom ubiegającym się o akredytację:

 • posiadanie wymaganej ilości godzin szkoleniowych akredytowanych w ICF (łącznie: 81h)
 • posiadanie wymaganej ilości godzin Mentor Coachingu (12h)
 • przygotowanie do egzaminu akredytacujnego (ustnego oraz Testu Kompetencyjnego)STRUKTURA PROGRAMU COACHWISE COACHING ADVANCED™

Program CoachWise Coaching Advanced™  łącznie zawiera 60h szkoleniowych, w tym 12h mentor coachingu (9 h mentor coachingu grupowego oraz 3 h mentor coachingu indywidualnego) akredytowanych w ICF.

Stacjonarne warsztaty szkoleniowe  prowadzone są w odstępie około 5 tygodni. Zajęcia odbywają się w czwartki i  piątki w godz. 9.00 - 17.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 13.30.

Pomiędzy zjazdami stacjonarnymi prowadzone są różnego typu warsztaty zdalne (telefoniczne), podczas których następuje pogłębione omówienie umiejętności i technik coachingowych w odniesieniu do równolegle prowadzonej praktyki coachingowej przez uczestników. Warsztaty trwają 60-90 min. i odbywają się raz w tygodniu. Wszystkie warsztaty telefoniczne są nagrywane i moga być odsłuchane przez uczestników w dowolnym momencie on-line.

Superwizje i interwizje - forma indywidualnego i grupowego mentor coachingu. Każdy z uczestników otrzymuje wskazowki rozwojowe w odniesieniu do przeprowadzonej sesji coachingowej.

 

 

METODY KSZTAŁCENIA

 • Demonstracja coachingu/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC;

 • Obserwowane sesje coachingowe;

 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach;

 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja;

 • Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne;

 • Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 60 godzinach szkolenia, w tym 12 godzinach mentor coachingu akredytowanych w  ICF (ACSTH).

 

 

WARUNKI UDZIAŁU

Cena katalogowa programu: 6 700 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem
 • niżka 8% od cen katalogowych przy równoczesnym zgłoszeniu na dwa programy:
  Essentials i Advanced
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na trzy programy: Essentials, Advanced, Equipped

 

Cena katalogowa jednodniowego warsztatu wprowadzającego do Metodyki CoachWise™ dla absolwentów innych szkoleń coachingowych niż CoachWise Coaching Essentials™: 1 300 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Rabaty nie łączą się.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

 NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:


Warszawa - Edycja 38
Pierwszy warsztat stacjonarny: 26 - 28 marca 2020
Drugi warsztat stacjonarny: 21 - 23 maja 2020

ZAREZERWUJ MIEJSCE WCZEŚNIEJ - SKORZYSTAJ Z RABATÓW
 


 


     

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY ►►►

 

PROGRAM COACHWISE COACHING ADVANCED™ DLA ORGANIZACJI
Program oferujemy także w formule zamkniętej, przystosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.

 

 

ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU
Warsztaty stacjonarne w zależności od liczebności grupy prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów.

Podczas programu CoachWise Coaching Advanced™ uczestnicy pracują z kilkoma trenerami, dzięki czemu mają możliwość uczenia się od wielu coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

 

Joanna Lidia Baranowska
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,
ICF MCC

Agnieszka Jagoda Inglik
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCCDawid Wawrzyniak
Senior Coach i Trener CoachWise™,
ICF PCC

Ewa Zięcina
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

 

Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007