☰ Oferta O nas/Kontakt ☰

 

Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>NAJBLIŻSZE EDYCJE PROGRAMU

Planujemy w maju równoległe rozpoczęcie dwóch edycji programu.

Edycja 42 prowadzona online: 6 - 8 maja 2021

Edycja 43
prowadzona online: 17 - 19 czerwca 2021

 

 


  

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

 

 

 

  

CELE PROGRAMU COACHWISE COACHING ADVANCED™

 • Zaawansowane wyposażenie do stosowania umiejętności i narzędzi coachingowych w roli menedżera, konsultanta, coacha, Scrum Mastera.

 • Praktyczne przygotowanie do realizacji procesów rozwojowych/coachingowych.

 • Kompleksowe wyposażenie do międzynarodowej certyfikacji coachów na pierwszym poziomie akredytacji ICF ACC.

 

 

PROFIL UCZESTNIKA

 • Menedżerowie, trenerzy, konsultanci;

 • Kierownicy projektów; Agile Coachowie, Scrum Masters;

 • Coachowie oraz osoby przygotowujące się do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha;

 • Pracownicy działów HR;

 • Członkowie zespołów pracujących w środowisku metodyk zwinnych;

 • Osoby poszukujące nowych form rozwoju z myślą o sobie.

 

WAŻNE:  Program CoachWise Coaching Advanced™ dostępny jest również dla absolwentów innych szkoleń wprowadzających do coachingu o wymiarze min. 13 godzin. Niezbędnym jest wcześniejsze wzięcie udziału w jednodniowym warsztacie wprowadzającym do Metodyki CoachWise™.

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Wachlarz interwencji komunikacyjnych i swoboda w ich wyborze;

 • Narzędzia coachingowe: coaching celu, wizji, praca z wartościami, analiza zasobów;

 • Tworzenie partnerstwa;

 • Świadoma postawa coacha w oparciu o Zasady CoachWise™;

 • Coaching rzeczywistości – praca z indywidualnymi i grupowymi strukturami Klienta;

 • Praca z ograniczającymi przekonaniami;

 • Coaching przywództwa;

 • Kodeks Etyczny ICF oraz 11 Kompetencji Coacha ICF.

 

 

REZULTATY UCZESTNICTWA
Wartość w zakresie rozwoju osobistego:

 • Intensywne, praktyczne doświadczanie i ćwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych /rozwojowych;

 • Realny wzrost kluczowych umiejętności coachingowych oraz swoboda w korzystaniu z technik i narzędzi;

 • Biegłość w wykorzystywaniu Modelu CoachWise™ oraz Mapy CoachWise™.


Rozwój kluczowych umiejętności coachingowych wynikających z Modelu CoachWise™:

 • Budowanie relacji, w której Coach i Klient są równorzędnymi partnerami,

 • Uważne słuchanie i obserwacja: faktów, motywów, przekonań, emocji,

 • Dzielenie się obserwacjami i refleksjami,

 • Wspieranie Klienta poprzez wykorzystanie swoich zasobów, wiedzy i doświadczeń.


Wartość w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych:

 • Rozwój coachingowego stylu zarządzania wspierającego orientację na ludzi, ich potencjał i zasoby oraz koncentrację na rezultatach biznesowych i procesowe podejście do zarządzania;

 • Istotny wzrost kompetencji komunikacyjnych ukierunkowany na umiejętność prowadzenia dialogu organizacyjnego, międzypokoleniowego oraz międzykulturowego;

 • Świadome planowanie i prowadzenie rozmów rozwojowych;

 • Świadomy rozwój przywództwa osobistego i biznesowego kluczowego dla efektywnego działania w obecnych realiach rynkowych.

 

 

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO AKREDYTACJI ICF ACC
(Associated Certified Coach):

Program CoachWise Coaching Advanced™ w połączeniu z programem CoachWise Coaching Essentials™  zapewniają osobom ubiegającym się o akredytację:

 • posiadanie wymaganej ilości godzin szkoleniowych akredytowanych w ICF (łącznie: 81h)
 • posiadanie wymaganej ilości godzin Mentor Coachingu (12h)
 • przygotowanie do egzaminu akredytacujnego (ustnego oraz Testu Kompetencyjnego)


 

Program CoachWise Coaching Advanced™  łącznie zawiera 60h szkoleniowych, w tym 12h mentor coachingu (9 h mentor coachingu grupowego oraz 3 h mentor coachingu indywidualnego/superwizje) akredytowanych w ICF na poziomie ACSTH.

 

ELEMENTY PROGRAMU

Realizacja w trybie

STACJONARNYM

Realizacja w trybie

ONLINE

2 główne moduły szkoleniowe prowadzone przez Senior Trenerów i Coachów CoachWise™ (MCC i PCC ICF)  realizowane w centrum szkoleniowym w Warszawie w odstępie półtoramiesięcznym. Warsztaty prowadzone są w czwartki i piątki w godzinach 9.00 - 17.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 13.30

3 główne moduły szkoleniowe prowadzone przez Senior Trenerów i Coachów CoachWise™ (MCC i PCC ICF)  realizowanych online w odstępie miesięcznym. Warsztaty odbywają się na platformie Zoom w godzinach 10.00 - 14.00

8 warsztatów zdalnych (webinaria uzupełniające), których celem jest utrzymywanie uczestników w aktywnym procesie rozwojowym, bieżące wsparcie podczas praktykowania prowadzenia sesji coachingowych, nauka nowych umiejętności budowana na powstającym doświadczeniu pracy metoda coachingową. Warsztaty trwają 60-90 min. i odbywają się raz w tygodniu. Wszystkie warsztaty zdalne są nagrywane i moga być odsłuchane przez uczestników w dowolnym momencie on-line.

2 interwizje - warsztaty zdalne prowadzone w trybie mentor coachingu grupowego (2 x 90 min).

3 superwizje - mentor coaching indywidualny, zakończony pisemnym feedbackiem zawierającym wskazówki rozwojowe (3 x 90 min).

 

 

Typy warsztatów zdalnych:

- Learning Labs - podczas warsztatów omawiane i ćwiczone są nowe umiejętności i narzędzia coachingowe

- Coaching Pubs - warsztaty poświęcone monitoringowi doświadczeń w prowadzeniu sesji coachingowych lub rozmów rozwojowych z wykorzystaniem narzędzi coachingowych

- Life Coaching Series -  odsłuch i omówienie przykładowych sesji coachingowych prowadzonych przez Coachów CoachWise™ w kontekście pracy procesowej

 

 

METODY KSZTAŁCENIA

 • Demonstracja coachingu/modelu/umiejętności przez coachów ICF PCC;

 • Obserwowane sesje coachingowe;

 • Prowadzenie coachingu w parach, trójkach;

 • Materiały filmowe, moderowana dyskusja;

 • Ćwiczenia / warsztaty – również telefoniczne;

 • Krótkie prezentacje sposobów myślenia, teorii, perspektyw, narzędzi.

 

 

MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT COACHWISE™ oraz ICF
Absolwenci programu CoachWise Coaching Advanced™ otrzymują certyfikat potwierdzający udział w 60 godzinach szkolenia, w tym 12 godzinach mentor coachingu akredytowanych w  ICF (ACSTH).

 

 

WARUNKI UDZIAŁU


Cena katalogowa programu STACJONARNEGO: 6 900 PLN za osobę (+23% podatku VAT)

Cena katalogowa programu ONLINE: 6 600 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

 
Dodatkowe rabaty:

 • zniżka 5% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na 21 dni przed kursem
 • niżka 8% od cen katalogowych przy równoczesnym zgłoszeniu na dwa programy:
  Essentials i Advanced
 • zniżka 10% od cen katalogowych przy zgłoszeniu na trzy programy: Essentials, Advanced, Equipped

 

Cena katalogowa jednodniowego warsztatu wprowadzającego do Metodyki CoachWise™ dla absolwentów innych szkoleń coachingowych niż CoachWise Coaching Essentials™: 1 300 PLN za osobę (+23% podatku VAT).

Rabaty nie łączą się.

Skontaktuj się z nami i sprawdź ofertę dla zgłoszeń grupowych.
Powyższa kwota zawiera koszty uczestnictwa w programie, materiałów dydaktycznych oraz cateringu.

 

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe.

 

SPRAWDZ CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ►►►

Zadzwoń po więcej informacji: Lucyna Biardzka, Specjalista ds. szkoleń CoachWise - tel.  605 836 084

 NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:


Edycja 42 (online)

Pierwszy moduł szkoleniowy: 6 - 8 maja 2021, godz. 10.00 - 14.00
Drugi moduł szkoleniowy: 10 - 12 czerwca 2021, godz. 10.00 - 14.00
Trzeci moduł szkoleniowy: 16 - 18 września 2021, godz. 10.00 - 14.00

 

Edycja 43 (online)
Pierwszy moduł szkoleniowy:
17 - 19 czerwca, godz. 10.00 - 14.30
Drugi moduł szkoleniowy:
16 - 18 września, godz. 10.00 - 14.30
Trzeci moduł szkoleniowy: 21 - 23 października, godz. 10.00 - 14.30

 

Edycja 44 (online)
Pierwszy
moduł szkoleniowy: 16 - 18 września, godz. 10.00 - 14.30
Drugi moduł szkoleniowy: 21 - 23 października, godz. 10.00 - 14.30
Trzeci moduł szkoleniowy: 25 - 27 listopada, godz. 10.00 - 14.30

 

Edycja 45 - STACJONARNIE (Warszawa)
Pierwszy
moduł szkoleniowy: 16 - 18 września, godz. 9.00 - 17.00 (sobota 9.00 - 13.30)
Drugi moduł szkoleniowy: 25 - 27 listopada, godz. 9.00 - 17.00 (sobota 9.00 - 13.30)

 

Edycja 46 (online)
Pierwszy
moduł szkoleniowy: 18 - 20 listopada, godz. 10.00 - 14.30
Drugi moduł szkoleniowy: 13 - 15 grudnia, godz. 10.00 - 14.30
Trzeci moduł szkoleniowy: 3 - 5 marca 2022, godz. 10.00 - 14.30


 

ZAREZERWUJ MIEJSCE WCZEŚNIEJ - SKORZYSTAJ Z RABATÓW
 


 


     

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

PROGRAM COACHWISE COACHING ADVANCED™ DLA ORGANIZACJI
Program oferujemy także w formule zamkniętej, przystosowanej do indywidualnych potrzeb organizacji.

 

 

ZESPÓŁ TRENERSKI PROGRAMU
Warsztaty stacjonarne w zależności od liczebności grupy prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów.

Podczas programu CoachWise Coaching Advanced™ uczestnicy pracują z kilkoma trenerami, dzięki czemu mają możliwość uczenia się od wielu coachów/praktyków oraz obserwacji różnych stylów pracy coachingowej.

 

Joanna Lidia Baranowska
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,
ICF MCC

Agnieszka Jagoda Inglik
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCCDawid Wawrzyniak
Senior Coach i Trener CoachWise™,
ICF PCC

Ewa Zięcina
Senior Coach, Trener
i Superwizor CoachWise™,

ICF PCC

 

Masz pytania?
Napisz: szkolenia@coachwise.org
lub zadzwoń: (22) 848 05 51

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow

 

 

CMS, hosting - Maxus Net Communications 2007