strona główna>Akredytowane Centrum Edukacyjne CoachWise™>

 

CoachWise Mentoring Essentials™ 

Mentoring w relacjach profesjonalnych wg modelu Mentoring CoachWise™


Program dostępny w wersji otwartej (dla uczestników indywidualnych) oraz zamkniętej (dla organizacji).

 

CoachWise Mentoring  Essentials™ to pierwsza część unikalnego programu rozwojowego w ramach Centrum Mentoringu CoachWise™ opartego na własnym know-how obejmującym model relacji mentoringowej Mentoring CoachWise™ i metodykę jego nauczania.

Program powstał w oparciu o standardy edukacyjne European Mentoring and Coaching Council (EMCC) oraz International Mentoring Association.

Program prowadzony jest w reżimach kształcenia zawodowego – przygotowuje do pełnienia roli profesjonalnego mentora dzięki procesowi nauczania łączącemu teorię, studia przypadków i własną praktykę.

 

Definicja Mentoringu CoachWise™

Mentoring CoachWise™ to sposób wspomagania osób i organizacji w osiąganiu celów biznesowych, w oparciu o potencjał Klienta z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Mentora.

 

Mentoring CoachWise™ jest formalnym, świadomie wdrażanym procesem wspierania rozwoju pracowników w organizacji, podczas którego kilka stron (Przedstawiciel organizacji, Mentor, Uczestnik), buduje celową i partnerską relację oraz funkcjonuje zgodnie z ustalonymi standardami.


Model CoachWise Mentoring™ (więcej)

 

 
Do kogo skierowany jest program?

Program dedykowany jest:

 • Ekspertom – osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze;
 • Managerom, którzy chcą wspierać rozwój przywódczy i merytoryczny w organizacji;
 • Executive Managerom, którzy są gotowi do skutecznego dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą strategiczną;
 • Managerom HR, którzy chcą tworzyć i monitorować programy  mentoringowe w organizacji lub być wewnętrznymi specjalistami w tej dziedzinie.

 


Dlaczego warto wziąć udział w programie? 

 • Program wyposaża w umiejętności profesjonalnego prowadzenia spotkań mentoringowych;
 • Warsztaty przygotowane są w oparciu o metodykę CoachWise™ dedykowaną dla biznesu, zorientowaną na osiąganie rezultatów;
 • CoachWise Mentoring Essentials™ jest pierwszą częścią procesu rozwojowego prowadzonego w reżimach kształcenia zawodowego;
 • Program prowadzą doświadczeni trenerzy i mentorzy – minimum 200 godzin przeprowadzonego mentoringu biznesowego.


Korzyści dla organizacji:

 • Wykształcenie specjalistów prowadzących spotkania mentoringowe, gotowych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w sposób zgodny ze standardami biznesowymi oraz standardami organizacji;
 • Współtworzenie jednolitej kultury organizacyjnej promującej rozwój wewnętrznych zasobów i świadome zarządzanie wiedzą;
 • Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych uczestników w obecnie pełnionej roli;
 • Zmniejszenie kosztów rozwoju zawodowego pracowników oraz ich rotacji;
 • Możliwość szerszego wsparcia adaptacji zawodowej nowych pracowników.


Korzyści dla absolwenta – Mentora:

 • Rzetelne przygotowanie do pełnienia roli  Mentora i profesjonalnego prowadzenia spotkań mentoringowych;
 • Wzrost kompetencji menedżerskich i komunikacyjnych w obecnie pełnionej roli zawodowej;
 • Rozwój osobistego stylu zarządzania opartego o przywództwo i świadome wywieranie wpływu;
 • Nowe wykorzystanie osobistych zasobów eksperckich, intelektualnych, zarządczych i społecznych;
 • Zdobycie kolejnego obszaru wyzwań zawodowych, które wzmacnia poczucie satysfakcji zawodowej w relacji z innymi;
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

Przebieg szkolenia

Skład programu CoachWise Mentoring Essentials™ :

 • 2-dniowe warsztaty stacjonarne
 • Mentoring grupowy w formie 2 jednogodzinnych warsztatów telefonicznych rozwijających umiejętności oraz  nadzorujących ćwiczenia praktyczne. Warsztaty telefoniczne zapewniają bieżące wsparcie w procesie rozwoju, odpowiadają na pojawiające się wątpliwości i pytania, wspomagają uczestników we wdrażaniu nowych umiejętnosci,
 • Peer-to-Peer Mentoring w parach pomiędzy warsztatami telefonicznymi;

 
Program prowadzony jest przez 2 trenerów i mentorów CoachWise™ w grupach do 15 osób.

  


Zakres tematyczny programu 

 • Model Mentoringu CoachWise™ oraz jego zastosowanie;
 • Umiejętności Mentora: pytania, słuchanie, opiniowanie, ocenianie, wzmacnianie;
 • Postawa Mentora: zasady i przekonania sprzyjające tworzeniu bezpiecznych i skutecznych relacji;
 • Podstawowe rozmowy w programie mentorigowym: dążenie, rzeczywistość, planowanie, działanie i przegląd;
 • Budowanie partnerstwa pomiędzy stronami mentoringu;
 • Dostosowanie stylu wspierania do potrzeb odbiorcy (Model Blancharda);
 • Dobre praktyki we wdrażaniu programów mentoringowych w organizacjach.

 


Rezultaty uczestnictwa

Po ukończeniu programu jego uczestnicy:

 • bedą umieli prowadzić mentoringowe sesje eksperckie według modelu CoachWise Mentoring™,
 • będą rozumieć potrzeby merytoryczne Klienta i potrafić dostosować do nich swój sposób wspierania,
 • będą potrafili doskonalić swój styl mentoringowy w oparciu o wiedzę i praktykę w czasie szkolenia,
 • zdobędą doświadczenie w prowadzeniu spotkań mentoringowych poza salą szkoleniową,
 • będą mogli omówić problemy z wdrażania mentoringu z doświadczonym praktykiem.

 


Ukończenie programu i certyfikaty CoachWise™

Certyfikat CoachWise Mentoring Essentials™ potwierdza wzięcie udziału w 15 godzinach szkolenia.

 

 

Prowadzący

Szkolenia prowadzone są przez 2 trenerów/ praktyków z dużym doświadczeniem biznesowym i menedżerskim. W swojej karierze wykonali min. 200 godzin mentoringu oraz ponad 750 godzin coachingu.

Życiorysy trenerów dostępne są na naszej stronie internetowej.

Jeśli  jesteście Państwo zainteresowani nazwiskami trenerów prowadzących szkolenie w danym terminie, prosimy o kontakt.

 


Gwarancja zwrotu kosztów

Naszym priorytetem jest satysfakcja uczestników realizowanych przez nas programów. Jeśli okaże się, że uczestnictwo w programie nie spełniło Państwa oczekiwań, zwrócimy koszty uczestnictwa.

 

Terminy i lokalizacje: Kalendarz

 

    

 
 POBIERZ
 FORMULARZ
 ZGŁOSZENIOWY

Przesłanie Formularza Uczestnictwa traktowane jest jako akceptacja warunków udziału
w szkoleniu i zobowiązanie do pokrycia jego kosztów.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.


CoachWise Mentoring Essentials™  dla organizacji

Program oferujemy także w wersji zamkniętej, przystosowanej do specyfiki konkretnego klienta.
Ofertę przygotowujemy na podstawie rozpoznania potrzeb organizacji.
Szczegółowych informacji udzielają konsultanci CoachWise S.A.:

Joanna Małachowska: j. malachowska@coachwise.org (tel.: (22) 898 31 08)
oraz
Katarzyna Makuch-Marowska: k.makuch-marowska@coachwise.org (tel.: (22) 898 31 08)


Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do skorzystania z dostępnych form kontaktu z nami:

- Dzień Otwarty Centrum Mentoringu CoachWise™ - najbliższe terminy w zakładce Kalendarz

- kontakt bezpośredni: 22/ 848 05 51

Istnieje także możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę z konsultantem.

 
Cena i oferty specjalne

Cena za uczestnictwo w programie CoachWise Mentoring Essentials™  wynosi netto 2 400 PLN (brutto 2 952 PLN).

Oferta specjalna przy zgłoszeniach grupowych -  już od dwóch osób:
- przy zgłoszeniu 2 osób  - cena programu netto 2 300 PLN
- przy zgłoszeniu 3 osób  - cena programu netto 2 100 PLN
- przy zgłoszeniu 4 i więcej osób - cena programu netto 1 995 PLN.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Przy zgłoszeniu na więcej niż 21 dni przed kursem -  zniżka 5 % od ceny programu. 
Istnieje możliwość łączenia zniżek.


Większa dostępność dla członków organizacji zawodowych.
Specjalne warunki uczestnictwa dla członków  ICF, PSZK, PIFS, Izby Coachingu. Więcej…

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow