banner

 

strona główna>

Unfortunately your browser does not hava JavaScript capabilities which are required to exploit full functionality of our site. This could be the result of two possible scenarios:

  1. You are using an old web browser, in which case you should upgrade it to a newer version. We recommend the latest version of Firefox.
  2. You have disabled JavaScript in you browser, in which case you will have to enable it to properly use our site. Learn how to enable JavaScript.

Jesteśmy wyspecjalizowanym centrum szkoleniowo-doradczym wspierającym osoby indywidualne oraz organizacje w poznawaniu, stosowaniu i wdrażaniu coachingu, mentoringu, facylitacji oraz rozwoju nowoczesnego przywództwa. ►►►

 

Posiadamy wpis do Bazy Usług Rozwojowych PARP, który umożliwia otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych oraz funduszy unijnych. W ten sposób można pozyskać do 80% dofinansowania na prowadzone przez nas programy szkoleniowe. ►►
                                                                           

Więcej informacji: ►►►

 

CoachWise™ in English

Wspierani przez międzynarodowy zespół trenerów i coachów CoachWise™, oferujemy nasze produkty w języku polskim i angielskim.

 

All our services are available in Polish and English. ►►► 

 

CoachWise Advanced™ - program zwalniający z egzaminu ustnego (ICF ACC)

Absolwenci programu ubiegający się o akredytację ICF ACC zwolnieni są z egzaminu ustnego oraz automatycznie spełniają pozostałe kryteria edukacyjne procesu egzaminacyjnego. ►►►

 

Mentoring CoachWise™

Mentoring to obszar naszej działalności, będący odpowiedzią na potrzebę budowania i zarządzania zespołami wewnętrznych mentorów w organizacjach oraz skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem zawodu profesjonalnego mentora. ►►►

 


PUBLIKACJE

"Procesowo, kompleksowo, zwinnie..."

O wyzwaniach stojących przed najwyższą kadrą menedżerską w październikowym numerze "Personelu Plus" pisze Joanna Małachowska, konsultant ds. klienta korporacyjnego CoachWise™ oraz Dariusz Gębarowski, executive manager z 25-letnim doświadczeniem w miedzynarodowych organizacjach. ►►►

 
"Coaching kariery w rękach współczesnego HR-owca"
Artykuł Katarzyny Makuch - Marowskiej, konsultanki CoachWise™, który ukazał się na łamach miesięcznika "Personel Plus".
►►►
 

 

 

drukuj

ZAUFALI NAM:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow