strona główna>

Unfortunately your browser does not hava JavaScript capabilities which are required to exploit full functionality of our site. This could be the result of two possible scenarios:

  1. You are using an old web browser, in which case you should upgrade it to a newer version. We recommend the latest version of Firefox.
  2. You have disabled JavaScript in you browser, in which case you will have to enable it to properly use our site. Learn how to enable JavaScript.

Jesteśmy wyspecjalizowanym centrum doradczo-szkoleniowym wspierającym kadrę kierowniczą, specjalistów HR, coachów i mentorów w poznawaniu, stosowaniu i wdrażaniu coachingu, mentoringu oraz rozwoju przywództwa.
więcej  
 
 
CoachWise™ Central Europe

 
Wspierani przez międzynarodowy
zespół trenerów i konsultantów CoachWise™, jesteśmy gotowi do oferowania wszystkich naszych produktów w języku polskim i angielskim.
english All our services are available in Polish and English.
CoachWise Coaching Equipped™ - program zwalniający z egzaminu ustnego na poziom akredytacji ICF ACC

 
Absolwenci programu ubiegający się 
o akredytację ICF na poziomie ACC (Associated Certified Coach) zwolnieni są z egzaminu ustnego oraz automatycznie spełniają pozostałe kryteria edukacyjne procesu egzaminacyjnego.
Centrum Mentoringu CoachWise™

 
Mentoring CoachWise™ to kolejny autonomiczny obszar naszej działalności, będący odpowiedzią na potrzebę budowania i zarządzania zespołami wewnętrznych mentorów w organizacjach oraz skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem zawodu profesjonalnego mentora.


PUBLIKACJE

Trendy w coachingu, czyli dokąd zmierza coaching i coachowie
Coaching kariery w rękach współczesnego HR-owca
Artykuł Katarzyny Makuch - Marowskiej, konsultanki CoachWise, który ukazał się na łamach miesięcznika "Personel Plus".

więcej  

 

 

 

drukuj

Zaufali nam:

fader

08.05.201014:37

Paweł

Slideshow